FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기

• 작성일: 2022-05-25  
• 조회: 78


  • Nếu bạn có bất cứ câu hỏi liên quan, hoặc có phần nào giáo viên giảng mà bạn không hiểu rõ, hãy sử dụng tính năng Hỏi đáp 1:1 ở Trang cá nhân.
  • 선생님의 강의를 듣다가 이해가 잘 안 되거나 질문이 생기면 마이페이지의 1:1 질의응답 게시판을 이용해 주세요.
  • Giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc, trả lời các câu hỏi của bạn trong vòng 24h.
  • 최대 24시간 이내에 선생님께서 여러분의 질문에 대답해 드립니다.


• Total : 6 ( 1/1 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 89
5 Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 73
4 Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 74
3 Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 72
# Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 78
1 Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 80