Video giới thiệu khóa học (강의소개영상)

번호 제목 작성일 조회수
13 🌟 [MINJI TOPIK] CHINH PHỤC TOPIK SƠ CẤP [TOPIK I] 🌟 2021-11-08 23
12 😉[NHẬP MÔN TIẾNG HÀN] KHAI GIẢNG KHÓA SƠ CẤP 1 [한국어 초급반 개강]😉 2021-10-25 22
11 💐💐💐[MINJI TOPIK-NEW 2022] Viết TOPIK chuyên sâu [도민지-토픽: 2022년 쓰기 집중반] 2021-10-25 29
10 ✨[MINJI TOPIK-NEW 2022] Viết TOPIK chuyên sâu -trúng tủ câu 51 kỳ 75 [도민지-토픽: 쓰기 유형] 2021-10-25 23
9 💯[MINH PHƯƠNG TOPIK] Cẩm nang giải đề TOPIK CAO CẤP- BÍ QUYẾT ĐỖ TOPIK 4~5~6 BEST TIP [민프엉토픽-토픽 고급] 2021-10-25 22
8 🎀[MINJI TOPIK] Cày nát bí kíp cấp 3: NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT câu 13~16 [도민지-토픽3급: 내용과 일치하는 것을 고르기] 2021-10-25 24
7 💯[MINH PHƯƠNG TOPIK] Cẩm nang giải đề TOPIK CAO CẤP- MỤC TIÊU TOPIK 5~6 KHÔNG CÒN XA [민프엉토픽-토픽 고급) 2021-10-25 16
6 🔈 [MINJI TOPIK] Hướng dẫn chi tiết đề 64 Nghe câu 3, câu 21-22 [토픽 제64회: 기출문제 해설: 듣기 3번, 21번, 22번 2021-10-25 21
5 ⭐[MINJI TOPIK] Cày nát bí kíp cấp 3: NGHE CHỌN BIỂU ĐỒ TƯƠNG ỨNG & CHỌN HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO [도민지-토픽3급: 그래프 고르기, 이어지는 행동 고르기] 2021-10-25 21
4 😏[MINJI TOPIK] Cày nát bí kíp cấp 3 (Đọc: Chọn chủ đề câu, sắp xếp theo tứ tự) [도민지-토픽 3급: 읽기 주제 고르기, 순서대로 나열하기] 2021-10-25 24