Cô Do MinJi

  • 소개 동영상
선생님 이미지

Học vấn
Cử nhân Khoa tiếng Hàn- Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội
Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân sự- Trường đại học Kyung Hee


Kinh nghiệm giảng dạy 
Dạy tiếng Hàn cho người Việt Nam
Dạy ôn thi TOPIK cho người Việt Nam (online, offline)
Dạy tiếng Việt trong các khóa đào tạo cho nhân viên các công ty ở Hàn Quốc


Xin chào các bạn. Tôi là Minji. 
Tôi đã chuẩn bị bài giảng đặc biệt dành cho các bạn 
đang chăm chỉ ôn thi TOPIK. 
Tôi sẽ tóm gọn các nội dung trọng tâm để giúp cho việc 
ôn thi TOPIK của các bạn dễ dàng hơn.