30 ngày trở thành cao thủ ngữ pháp Tiếng Hàn sơ cấp

선생님 Do MinJi
언어 Tiếng Việt
강좌구성 25 video bài giảng / Tổng thời lượng video 17,2 tiếng
교재 Tiếng Hàn Tổng Hợp quyển 1,2
차시 강의명 강의시간
0강 Định hướng
ㄴ Orientation 44'16"
1강 Bài 1: Giới thiệu / trường học (Quyển 1 bài 1 & 2) 48'36"
2강 Bài 2: Đời sống thường ngày/công việc hàng ngày (Quyển 1 bài 3 & 5) 50'21"
3강 Bài 3: Gia đình / sinh nhật (Quyển 1 bài 10 & 13) 47'18"
4강 Bài 4: Ẩm thực / sở thích (Quyển 1 bài 8 & 14) 45'42"
5강 Bài 5: Gặp gỡ (Quyển 2 bài 1) 44'24"
6강 Bài 6: Hẹn gặp (Quyển 2 bài 2) 40'17"
7강 Bài 7: Mua sắm (Quyển 1 bài 7 & quyển 2 bài 3) 45'16"
8강 Bài 8: Bệnh viện (Quyển 2 bài 4) 40'56"
9강 Bài 9: Thư tín (Quyển 2 bài 5) 36'07"
10강 Bài 10: Giao thông (Quyển 1 bài 15 & quyển 2 bài 6) 44'14"
11강 Bài 11: Điện thoại (Quyển 1 bài 12 & quyển 2 bài 7) 49'28"
12강 Bài 12: Thời tiết / phim ảnh (Quyển 1 bài 11 & quyển 2 bài 8) 38'25"
13강 Bài 13: Ngày và thứ / ngày nghỉ (Quyển 1 bài 4 & quyển 2 bài 9) 39'15"
14강 Bài 14: Ngoại hình (Quyển 2 bài 10) 38'53"
15강 Bài 15: Du lịch (Quyển 2 bài 11) 36'35"
16강 Bài 16: Nhà / Nơi công cộng (Quyển 1 bài 9 & quyển 2 bài 12) 47'18"
17강 Bài 17: Thành phố (Quyển 2 bài 13) 37'03"
18강 Bài 18: Cuối tuần / kế hoạch (Quyển 1 bài 6 & quyển 2 bài 14) 45'49"
19강 Bài 19: Cuộc sống tại Hàn Quốc (Quyển 2 bài 15) 50'46"
20강 Bài 20: Tổng kết / Giới thiệu TOPIK 60'45"
21강 Video bổ trợ: Du lịch / Bổ sung ngữ pháp (Quyển 3 bài 10) 43'04"
22강 Video bổ trợ: Giải bài tập 1 19'22"
23강 Video bổ trợ: Giải bài tập 2 15'04"
24강 Video bổ trợ: Giải bài tập 3 22'49"