Tôi muốn học thử(강의 소개 영상)

• Total : 13 ( 1/1 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
13 🌟 [MINJI TOPIK] CHINH PHỤC TOPIK SƠ CẤP [TOPIK I] 🌟 [도민지 토픽 I - 초급 토픽]
2021-11-08
2021-11-08 1,179
12 😉[NHẬP MÔN TIẾNG HÀN] KHAI GIẢNG KHÓA SƠ CẤP 1 [한국어 초급반 개강]😉
2021-10-25
2021-10-25 701
11 💐💐💐[MINJI TOPIK-NEW 2022] Viết TOPIK chuyên sâu [도민지-토픽: 2022년 쓰기 집중반]
2021-10-25
2021-10-25 698
10 ✨[MINJI TOPIK-NEW 2022] Viết TOPIK chuyên sâu -trúng tủ câu 51 kỳ 75 [도민지-토픽: 쓰기 유형]
2021-10-25
2021-10-25 554
9 💯[MINH PHƯƠNG TOPIK] Cẩm nang giải đề TOPIK CAO CẤP- BÍ QUYẾT ĐỖ TOPIK 4~5~6 BEST TIP [민프엉토픽-토픽 고급]
2021-10-25
2021-10-25 724
8 🎀[MINJI TOPIK] Cày nát bí kíp cấp 3: NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT câu 13~16 [도민지-토픽3급: 내용과 일치하는 것을 고르기]
2021-10-25
2021-10-25 734
7 💯[MINH PHƯƠNG TOPIK] Cẩm nang giải đề TOPIK CAO CẤP- MỤC TIÊU TOPIK 5~6 KHÔNG CÒN XA [민프엉토픽-토픽 고급)
2021-10-25
2021-10-25 513
6 🔈 [MINJI TOPIK] Hướng dẫn chi tiết đề 64 Nghe câu 3, câu 21-22 [토픽 제64회: 기출문제 해설: 듣기 3번, 21번, 22번
2021-10-25
2021-10-25 665
5 ⭐[MINJI TOPIK] Cày nát bí kíp cấp 3: NGHE CHỌN BIỂU ĐỒ TƯƠNG ỨNG & CHỌN HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO [도민지-토픽3급: 그래프 고르기, 이어지는 행동 고르기]
2021-10-25
2021-10-25 587
4 😏[MINJI TOPIK] Cày nát bí kíp cấp 3 (Đọc: Chọn chủ đề câu, sắp xếp theo tứ tự) [도민지-토픽 3급: 읽기 주제 고르기, 순서대로 나열하기]
2021-10-25
2021-10-25 849
3 🔴[MINH PHƯƠNG TOPIK] Cẩm nang giải đề TOPIK TRUNG CẤP [민프엉토픽-토픽 중급)
2021-10-25
2021-10-25 718
2 ✨[MINJI TOPIK-NEW 2022] Viết TOPIK chuyên sâu (HÔ ỨNG) [도민지-토픽: 호응]
2021-10-25
2021-10-25 711
1 ⭐[MINJI TOPIK] Cày nát bí kíp cấp 3 (NGHE-dạng 4: Chọn hành động tiêp theo; ĐỌC-dạng 6: sắp xếp thep thứ tự ) [도민지-토픽: 듣기 유형4 이어지는 행동 고르기; 읽기 유형6 순서대로 나열하기]
2021-10-25
2021-10-25 630