FAQ

• Total : 37 ( 1/3 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  - [Tiếng Việt] Hướng dẫn DÙNG ĐIỆN THOẠI đăng ký thành viên bằng Facebook
2023-03-07
2023-03-07 40
  - [Oʻzbekcha] Qanday qilib a'zo bo'lish mumkin? (회원 가입은 어떻게 하나요?)
2022-08-01
2022-08-01 871
  - [Tiếng Việt] Đăng ký thành viên trên web Talking Korea 회원 가입은 어떻게 하나요?
2022-05-25
2022-05-25 862
  - [Tiếng Việt] Hướng dẫn đăng ký/ thanh toán khóa học 강의 구매/결제 방법
2022-05-25
2022-05-25 903
  - [Tiếng Việt] Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 843
  - [中文] 教材购买和配送指南 / 교재 구매 배송 안내
2022-05-18
2022-05-18 769
31 - [Oʻzbekcha] Bepul eshitib Ko'rish (무료체험 강의)
2022-09-28
2022-09-28 835
30 - [Oʻzbekcha] Bepul darajani aniqlash test (무료 레벨테스트)
2022-09-28
2022-09-28 688
29 - [Tiếng Việt] Viết đánh giá khóa học (수강후기 작성기능)
2022-09-06
2022-09-06 734
28 - [Tiếng Việt] Hỗ trợ đăng ký thi TOPIK cho học viên tại Hàn (토픽 시험 접수대행 - 한국)
2022-08-10
2022-08-10 833
27 - [Oʻzbekcha] 1:1 Maslahat usuli (1:1 상담)
2022-08-02
2022-08-02 734
26 - [Oʻzbekcha] Kursni uzaytirish va vaqtinchalik to'xtatib turish (수강 연장 및 일시 정지)
2022-08-01
2022-08-01 726
25 - [Oʻzbekcha] Qaysi kursni(darsni) tanlashni bilmayman. (어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.)
2022-08-01
2022-08-01 706
24 - [Oʻzbekcha] Darsni qsotib olish/to'lash (강의 구매/결제 방법)
2022-08-01
2022-08-01 1,045
23 - [Oʻzbekcha] Men parolimni unutdim, uni qaytarib olsam bo'ladimi? (비밀번호를 잊어버렸는데 다시 찾을 수 있어요?)
2022-08-01
2022-08-01 700