FAQ

• Total : 34 ( 1/3 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  - [Oʻzbekcha] Qanday qilib a'zo bo'lish mumkin? (회원 가입은 어떻게 하나요?)
2022-08-01
2022-08-01 61
  - [Tiếng Việt] Đăng ký thành viên trên web Talking Korea 회원 가입은 어떻게 하나요?
2022-05-25
2022-05-25 186
  - [Tiếng Việt] Hướng dẫn đăng ký/ thanh toán khóa học 강의 구매/결제 방법
2022-05-25
2022-05-25 179
  - [Tiếng Việt] Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 165
  - [中文] 教材购买和配送指南 / 교재 구매 배송 안내
2022-05-18
2022-05-18 141
29 - [Tiếng Việt] Viết đánh giá khóa học (수강후기 작성기능)
2022-09-06
2022-09-06 81
28 - [Tiếng Việt] Hỗ trợ đăng ký thi TOPIK cho học viên tại Hàn (토픽 시험 접수대행 - 한국)
2022-08-10
2022-08-10 148
27 - [Oʻzbekcha] 1:1 Maslahat usuli (1:1 상담)
2022-08-02
2022-08-02 58
26 - [Oʻzbekcha] Kursni uzaytirish va vaqtinchalik to'xtatib turish (수강 연장 및 일시 정지)
2022-08-01
2022-08-01 49
25 - [Oʻzbekcha] Qaysi kursni(darsni) tanlashni bilmayman. (어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.)
2022-08-01
2022-08-01 51
24 - [Oʻzbekcha] Darsni qsotib olish/to'lash (강의 구매/결제 방법)
2022-08-01
2022-08-01 77
23 - [Oʻzbekcha] Men parolimni unutdim, uni qaytarib olsam bo'ladimi? (비밀번호를 잊어버렸는데 다시 찾을 수 있어요?)
2022-08-01
2022-08-01 50
22 - [Oʻzbekcha] Video ma'ruza ko'rinmayapti. (비디오 강의가 안 보여요.)
2022-08-01
2022-08-01 43
21 - [Oʻzbekcha] Kurs qo'llanmasi (수강 안내)
2022-08-01
2022-08-01 47
20 - [Oʻzbekcha] Ma'ruza mazmuni haqida savol berish (강의 내용에 대한 질문하기)
2022-08-01
2022-08-01 51