수강후기

• Total : 94 ( 1/7 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
94 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Tin vui đến tới tấp ^^
2022-06-07
2022-06-07 45
93 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Tăng 44 điểm, giành ngay Topik một cách ấn tượng
2022-06-07
2022-06-07 41
92 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Đỗ Topik 4 với điểm số thể hiện đúng chiến thuật phân bổ của Talking Korea
2022-06-07
2022-06-07 30
91 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Sau nhiều lần trì hoãn cũng đã hoàn thành mục tiêu Topik
2022-06-07
2022-06-07 27
90 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Đỗ Topik 3 dù phần Viết làm không tốt
2022-06-07
2022-06-07 34
89 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Tranh thủ học trên bus, ẵm gọn Topik 4
2022-06-07
2022-06-07 29
88 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Tranh thủ thời gian nhập viên cày cùng Talking Korea, xuất viện là đỗ TOPIK 4
2022-06-07
2022-06-07 29
87 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Ngay lần đầu dự thi, rinh ngay Topik 5
2022-06-07
2022-06-07 32
86 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Mang Topik 3 về cho mẹ, dùng để gia hạn visa ngay
2022-06-07
2022-06-07 36
85 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Đỗ Topik 3, lấy đà để nâng cấp các lần thi sau
2022-06-07
2022-06-07 30
84 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Típ làm bài hiệu quả mang đến sự khác biệt
2022-06-07
2022-06-07 27
83 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Tưởng tạch mà đỗ tận 140 điểm ^^
2022-06-07
2022-06-07 29
82 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Liên tiếp đỗ TOPIK 4 với điểm số tăng dần
2022-06-07
2022-06-07 29
81 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Đạt được mục tiêu TOPIK 3 nhanh gọn cùng Talking Korea
2022-06-07
2022-06-07 32
80 [Tiếng Việt] [Kỳ 81] Nhờ típ nên nhiều câu không biết vẫn "lụi" được ^^
2022-06-07
2022-06-07 30