Tổng hợp ngữ pháp, từ vựng (문법/어휘)

번호 제목 작성일 조회수
26 🔥🔥 [DỰ ĐOÁN] Đề thi TOPIK II kỳ 80 sẽ xuất hiện gì??? (제80회 예상 어휘/표현) 2022-01-13 539
25 👍👍👍[CÔNG BỐ ĐẦU TIÊN KỲ 78] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 51, 52. 53, 54 TOPIK kỳ 78 (최초 공개: 토픽 제 78회 쓰기 참고 답안) 2021-10-25 313
24 [TOPIK II kỳ 78] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 78 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 78회! 토킹코리아 예상 어휘-주제) 2021-10-18 180
23 [중급 문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 6 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈 2021-08-23 246
22 💐💐Đề thi chính thức môn Tiếng Hàn kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 ở Việt Nam [2021년도 베트남 고등학교 졸업 공인 한국어 시험을 공개합니다] 2021-07-12 377
21 🔥🔥[CÔNG BỐ ĐẦU TIÊN KỲ 77] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 51, 52, 53, 54 TOPIK kỳ 77 (최초 공개: 토픽 제 77회 쓰기 참고 답안) 2021-07-12 429
20 🔥 [중급 문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 5 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈 2021-07-12 151
19 [TOPIK II kỳ 77] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 77 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 77회! 토킹코리아 예상 어휘-주제) 2021-06-28 287
18 [중급 문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 4 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈 2021-06-28 152
17 [중급 문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 3 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈 2021-05-31 201