Tổng hợp ngữ pháp, từ vựng (문법/어휘)

번호 제목 작성일 조회수
23 💐💐Đề thi chính thức môn Tiếng Hàn kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 ở Việt Nam [2021년도 베트남 고등학교 졸업 공인 한국어 시험을 공개합니다] 2021-07-12 174
22 🔥🔥[CÔNG BỐ ĐẦU TIÊN KỲ 77] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 51, 52 TOPIK kỳ 77 (최초 공개: 토픽 제 77회의 51, 52 쓰기 참고 답안) 2021-07-12 23
21 🔥🔥[CÔNG BỐ ĐẦU TIÊN KỲ 77] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 53, 54 TOPIK kỳ 77 (최초 공개: 토픽 제 77회의 53, 54 쓰기 참고 답안) 2021-07-12 30
20 🔥 [중급 문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 5 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈 2021-07-12 19
19 [TOPIK II kỳ 77] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 77 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 77회! 어휘-주제 예측) 2021-06-28 73
18 [중급 문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 4 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈 2021-06-28 28
17 [중급 문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 3 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈 2021-05-31 63
16 Cùng Talking Korea chấm điểm môn viết câu 51, 52 TOPIK kỳ 76!! [제 76회-토킹코리아와 함께 쓰기 51,52 채점] 2021-05-24 80
15 [CÔNG BỐ ĐẦU TIÊN KỲ 76] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 53, 54 TOPIK kỳ 76 (최초 공개: 토픽 제 76회의 53, 54 쓰기 참고 답안) 2021-05-17 114
14 [CÔNG BỐ ĐẦU TIÊN KỲ 76] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 51, 52 TOPIK kỳ 76 (최초 공개: 토픽 제 76회의 51, 52 쓰기 참고 답안) 2021-05-17 69