Chào mừng bạn đến với TOPIK 365-IBT.

? / 300 điểm
Cấp ?
Dịch vụ TOPIK365-IBT của Talking Korea có thể chuẩn bị cho cả 2 hình thức PBT (Paper-Based Test) và IBT (Internet-Based Test). Bởi vì đề thi IBT có ít câu hỏi hơn so với PBT, nhưng dạng đề và độ khó giống nhau. Đặc biệt, dịch vụ TOPIK365-IBT của Talking Korea là phương án hiệu quả trong việc chuẩn bị cho kỳ thi Topik IBT vì được xây dựng bám sát với đề thi IBT thực tế.
1. Bài test miễn phí
Kiểm tra năng lực hiện tại của bạn. Gồm 30 câu hỏi/ 40 phút
2. Kết quả bài test
Chấm điểm và dự kiến cấp độ TOPIK hiện tại của bạn, chỉ ra các dạng đề bạn còn bị sai
3. Câu hỏi luyện tập
Đề xuất các câu hỏi thực hành tương ứng với các dạng đề cần cải thiện thông qua thuật toán AI. Cung cấp các video giải đề chi tiết cho các câu bị sai
4. Báo cáo phân tích
Đây là báo cáo cho thấy kết quả cải thiện như thế nào so với ban đầu. Tùy thuộc vào kết quả, bạn có thể sử dụng dịch vụ một lần nữa hoặc lựa chọn bài giảng phù hợp của Talking Korea
5. Đề xuất giải pháp học tập
Nếu kết quả của bạn chưa đạt đến mục tiêu Topik mà bạn đề ra, bạn có thể tham gia các khóa học phù hợp của Talking Korea để nâng cao hiệu quả ôn luyện
Dựa trên kết quả phân tích, thuật toán AI đề xuất các câu hỏi luyện tập dành cho bạn. Có tổng cộng 5 bộ đề, mỗi bộ bao gồm 30 câu hỏi.
Dành cho Hội viên TOPIK365
Miễn phí cho bộ đề đầu tiên (30 câu hỏi), kèm theo cả kết quả phân tích điểm số. Trong bộ đề luyện tập đầu tiên này sẽ có video giải đề chi tiết, và bạn có thể sử dụng trong vòng 1 tuần sau khi làm bài kiểm tra.

Bạn phải thanh toán để sử dụng 4 bộ đề tiếp theo (tổng 120 câu hỏi). Phí là 49,900 won/5 tháng.

Dịch vụ trả phí này bao gồm 4 bộ đề (120 câu hỏi) cần thiết để đạt được mục tiêu TOPIK của bạn. Cung cấp đầy đủ các báo cáo phân tích kết quả cho mỗi bộ đề, kèm theo video giải đề chi tiết và các típ giải đề hiệu quả cho các trường hợp cần thiết.
Dành cho Hội viên phổ thông Bài test và báo cáo phân tích miễn phí.

Bạn phải thanh toán để sử dụng các câu hỏi luyện tập. Phí là 49,900 won/5 tháng

Dịch vụ trả phí này bao gồm 5 bộ đề (150 câu hỏi) cần thiết để đạt được mục tiêu TOPIK của bạn. Cung cấp đầy đủ các báo cáo phân tích kết quả cho mỗi bộ đề, kèm theo video giải đề chi tiết và các típ giải đề hiệu quả cho các trường hợp cần thiết.
Demo