Cày nát bí kíp Trung cấp 3, 4 + Viết TOPIK chuyên sâu

Cô Do MinJi

Cày nát bí kíp Trung cấp 3, 4 + Viết TOPIK chuyên sâu

Lựa chọn khóa học video
(동영상 강의 구매 옵션)
Thời hạn
(수강기간)
Học phí
(수강료 )
60일 156,000
3.120.000đ
    - Cộng thêm 20 ngày nếu thanh toán luôn.
90일 181,000
3.620.000đ
    - Cộng thêm 30 ngày nếu thanh toán luôn.
150일 242,000
4.840.000đ
30 일 64,900
1.298.000đ
추천인(또는 할인) 코드가 있는 경우 입력하세요. ▶

Lựa chọn giáo trình kèm theo
(의 교재 구매 옵션)
Giá thành
(가격)
15,000
300.000đ
Thanh toán(결제하기)
Đóng(닫기)
이메일(email)
Quốc tịch(국적) *
창닫기   확인
Giá thành
(가격)
156,000 ~
3.120.000đ ~
Xem giá ưu đãi(구매 옵션)
  • Thời lượng bài giảng(강의시간):
  • Số thứ tự bài giảng(강의회차):
  • Thời hạn(수강기간): 180일
  • Loại hình TOPIK(TOPIK 종류): TOPIK II
  • Mục tiêu TOPIK(목표등급): 3급,4급,5급
  • File giáo trình(교재): PDF Download.
  • Giáo trình tốn phí(유료 교재) : View
Nội dung khóa học(강의내용) Giáo trình tốn phí(유료 교재) Số thứ tự bài giảng(강의회차) Đánh giá khóa học(수강후기)

Nội dung khóa học(강의내용)

Nếu bạn đang cảm thấy TOPIK trung cấp quá xa vời, đang mông lung không biết bắt đầu từ đâu thì hãy học khóa này của cô Minji. Khóa học này giúp bạn trang bị kiến thức về dạng đề và mẹo làm bài cực kỳ CỤ THỂ và DỄ áp dụng của cả 3 kỹ năng NGHE, ĐỌC, VIẾT trong TOPIK.

>> Ấn “play video” phía trên để biết nên bắt đầu từ đâu.


[Đối tượng học viên]

Muốn học một cách có hệ thống các dạng đề TOPIK trung cấp, và mục tiêu đạt TOPIK 4,5.


[Giáo trình]

1. Cày nát bí kíp Trung cấp (3,4)

2. Giáo trình Viết TOPIK chuyên sâu

3. Giáo trình Viết TOPIK chuyên sâu_Luyện tập

Có thể tải file PDF về và sử dụng để học cùng bài giảng (miễn phí).

Hoặc có thể đăng ký nhận sách giấy (có tốn phí).Giáo trình tốn phí(유료 교재)

[Giá giáo trình] Cày nát bí kíp Trung cấp (3, 4)


15,000 KRW
Số thứ tự bài giảng(강의회차) Cày nát bí kíp Trung cấp 3, 4

Số thứ tự(회차)
Tiêu đề tiết học(강의명)
Thời lượng
(강의시간)
제1회 ĐỊNH HƯỚNG cấp 3
강의시간 : 36:49
36:49
제2회 [Đề thi nghe – câu 1~2] NGHE ĐOẠN HỘI THOẠI VÀ CHỌN HÌNH VẼ TƯƠNG ỨNG
강의시간 : 59:36
59:36
제3회 [Đề thi đọc – câu 1~2] CHỌN MẪU NGỮ PHÁP ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
강의시간 : 66:19
66:19
제4회 [Đề thi nghe – câu 3] NGHE GIẢI THÍCH VÀ CHỌN BIỂU ĐỒ TƯƠNG ỨNG
강의시간 : 59:33
59:33
제5회 [Đề thi đọc – câu 3~4] CHỌN MẪU NGỮ PHÁP TƯƠNG ĐỒNG
강의시간 : 59:42
59:42
제6회 [Đề thi nghe – câu 4~8] CHỌN CÂU NÓI TIẾP THEO
강의시간 : 66:00
66:00
제7회 [Đề thi đọc – câu 5~8] CHỌN CHỦ ĐỀ
강의시간 : 56:05
56:05
제8회 [Đề thi nghe – câu 9~12] CHỌN HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO
강의시간 : 53:41
53:41
제9회 [Đề thi đọc – câu 9~10] ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT (BẢNG BIỂU)
강의시간 : 56:32
56:32
제10회 [Đề thi nghe – câu 13~16] NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
강의시간 : 57:12
57:12
제11회 [Đề thi đọc – câu 11~12] ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
강의시간 : 60:04
60:04
제12회 [Đề thi nghe – câu 17~20] CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM
강의시간 : 50:15
50:15
제13회 [Đề thi đọc – câu 13~15] SẮP XẾP THEO THỨ TỰ
강의시간 : 61:40
61:40
제14회 [Đề thi nghe – câu 21~22 và 25~26] CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM + NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
강의시간 : 67:20
67:20
제15회 [Đề thi đọc – câu 16~18] CHỌN NỘI DUNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
강의시간 : 65:02
65:02
제16회 [Đề thi đọc – câu 19~20] CHỌN NỘI DUNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG + CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM
강의시간 : 66:26
66:26
제17회 [Đề thi đọc – câu 21~22] CHỌN NỘI DUNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG + ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
강의시간 : 54:46
54:46
제18회 ĐỊNH HƯỚNG cấp 4
강의시간 : 35:50
35:50
제19회 [Đề thi nghe – câu 23~24] TÓM LƯỢC HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VẬT + NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
강의시간 : 56:35
56:35
제20회 [Đề thi nghe – câu 27~28] CHỌN Ý ĐỒ CỦA NGƯỜI NÓI + NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
강의시간 : 62:37
62:37
제21회 [Đề thi đọc – câu 23~24] ĐỌC HIỂU TÂM TRẠNG NHÂN VẬT + ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
강의시간 : 63:05
63:05
제22회 [Đề thi nghe – câu 29~30] CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VẬT + NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
강의시간 : 58:43
58:43
제23회 [Đề thi đọc – câu 25~27] ĐỌC HIỂU TIÊU ĐỀ BÀI BÁO
강의시간 : 65:00
65:00
제24회 [Đề thi nghe – câu 31~32] CHỌN SUY NGHĨ TRỌNG TÂM + CHỌN THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VẬT
강의시간 : 63:04
63:04
제25회 [Đề thi đọc – câu 28~31] CHỌN NỘI DUNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
강의시간 : 60:30
60:30
제26회 [Đề thi nghe – câu 33~34] CHỌN CHỦ ĐỀ + NGHE HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
강의시간 : 54:21
54:21
제27회 [Đề thi đọc – câu 32~34] ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT
강의시간 : 53:21
53:21
제28회 Đề thi thử Topik II
강의시간 :
Phần Nghe (1~16)
강의시간 : 58:47
58:47
Phần Nghe (17~34)
강의시간 : 83:46
83:46
Phần Nghe (35~50)
강의시간 : 95:31
95:31
Phần Viết (51~54)
강의시간 : 39:43
39:43
Phần Đọc (1~15)
강의시간 : 50:32
50:32
Phần Đọc (16~34)
강의시간 : 90:16
90:16
Phần Đọc (35~50)
강의시간 : 77:20
77:20
제29회 Đề thi thử Topik II (file Nghe)
강의시간 :

Đóng, mở mục lục(전체 목록 열기)

Số thứ tự bài giảng(강의회차) Viết TOPIK chuyên sâu

Số thứ tự(회차)
Tiêu đề tiết học(강의명)
Thời lượng
(강의시간)
제1회 Định hướng
강의시간 :
Chiến lược
강의시간 : 30:03
30:03
Các quy tắc cần biết trong Viết Topik
강의시간 : 79:51
79:51
제2회 Dạng đề 1: (Câu 51,52) ĐIỀN NỘI DUNG VÀO CHỖ TRỐNG ĐỂ PHÙ HỢP VỚI MẠCH VĂN
강의시간 :
2-1. Giới thiệu dạng đề/ Xu hướng ra đề/ Phương hướng luyện tập/ Giải đề thi thực tế
강의시간 : 69:25
69:25
2-2. Luyện tập 1: Giải bài tập/Lỗi thường gặp/ Hô ứng
강의시간 : 47:16
47:16
2-3. Luyện tập 2: Giải bài tập/Lỗi thường gặp/ Hô ứng
강의시간 : 40:08
40:08
2-4. Luyện tập 3: Giải bài tập/Lỗi thường gặp/ Hô ứng
강의시간 : 40:01
40:01
제3회 Dạng đề 2: (Câu 53) VIẾT ĐOẠN VĂN DIỄN GIẢI TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
강의시간 :
3-1. Giới thiệu dạng đề/ Xu hướng ra đề/ Phương hướng luyện tập/ Giải đề thi thực tế
강의시간 : 71:47
71:47
3-2. Luyện tập 1: Giải bài tập/ Đề thi thực tế (Kỳ 60)
강의시간 : 33:45
33:45
3-3. Luyện tập 2: Giải bài tập/ Ví dụ mẫu điền đáp án
강의시간 : 37:44
37:44
3-4. Luyện tập 3: Giải bài tập/ Ví dụ mẫu điền đáp án
강의시간 : 48:32
48:32
제4회 Dạng đề 3: (Câu 54) VIẾT BÀI XÃ LUẬN TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO
강의시간 :
4-1. Giới thiệu dạng đề/ Xu hướng ra đề/ Phương hướng luyện tập/ Giải đề thi thực tế
강의시간 : 69:46
69:46
4-2. Giải bài tập/ Ví dụ mẫu điền đáp án
강의시간 : 29:46
29:46

Đóng, mở mục lục(전체 목록 열기)Đánh giá khóa học(수강후기) : 259

Best Review tamt****, 2024-04-23 23:46:34
Khóa học sát với đề thi thực tế. Cô Minji giảng siêu dễ hiểu ạ. Cảm ơn Cô và đội ngũ Talking Korea rất nhiều ạ.
Best Review Vuth****, 2024-04-23 23:34:34
Thông qua bài giảng của cô giúp e nắm vững kiến thức để làm câu 53 hơn ạ. Bên cạnh đó còn có 1 số mẹo giúp ghi nhớ từ vựng cũng rất là hay ạ❣️
Best Review 1758****, 2024-04-12 02:17:45
mua khóa học r mà chưa có thời gian để học . nay bắt đầu lại học và trải nghiệm. mình thì đã trải nghiệm khóa học 365 rồi và để nói công tâm khách quan thì thực sự sau khóa học 365, mk đã đăng kí ngay khóa topik 34 vì bài giảng quá rất chi tiết, trọng tâm đăc biệt dễ hiểu k lan man mà thời gian rất học hợp lí. mọi người cũng nên trải nghiệm thử. học xg khóa này mk sẽ ri viu tiếp ạ.
Best Review 2737****, 2024-04-02 17:31:21
sau khi xem video, đã khai sáng cho em rất nhiều kỹ năng cần thiết để cải thiện thói quen viết cũ, cảm ơn cô rất nhiều
Best Review 7164****, 2024-04-04 15:49:53
rất cảm ơn cô đã cho e tip làm bài , nhìn lại phần bài làm trc khi biết đến mẹo lm bài thấy nhanh hơn hẳn ạ
duyh****, 2024-04-06 16:09:18
cảm ơn cô đã cho em các TIP quý giá để có thể chinh phục được kĩ năng viết của TOPIK
1688****, 2024-03-01 15:01:51
các bài giảng giải thích rất rõ ràng cần làm,những gì không nên làm những gì và phân tích các dạng câu rất rõ ràng.dấu hiệu tìm ra cách gải đềva cách áp dụng từ vựng ngữ pháp rất hiệu quả ạ
hxly****, 2024-03-11 00:57:46
các tips và phương hướng làm bài cực kì hữu ích, khi được tiếp thu những kiến thức này, mình đã biết phải làm gì khi cầm đề thi trên tay. love you Talking Korea. Sau này mình sẽ vẫn tìm đến Talking Korea với những khóa học khác. Cảm ơn cô Do Minji đã đồng hành cùng em trên con đường chinh phục topik 4 <333333
1901****, 2023-07-15 16:55:32
Mình lần đầu học topik nên k biết phải học từ đâu, định hướng như thế nào, học cái gì, lo lắng rất nhiều. bâng khuâng là k biết phải chọn trung tâm nào tốt để học. cuối cùng mình đã chọn đăng ký talkingkorea. chỉ mới học 1 video thôi mà mình cảm thấy sự lựa chọn mình đã đúng. cô dạy dể hiểu. học bao nhiu vô đầu bấy nhiêu. bây giờ chỉ cần cố gắng học theo lộ trình là cảm thấy an tâm. k còn mông lung nữa
1411****, 2022-09-18 19:15:52
Xem rất dễ hiểu ạ, cô nói đúng trọng tâm và những lỗi sai chung mà mọi người mắc phải và em cũng là trong số đó và không biết làm như thế nào để khắc phục ạ, xem 2 video đầu em đã hiểu hơn về cách làm bài thi phần nghe và cảm thấy dễ dàng hẳn hơn so với cách trước kia em đã học, trước khi học với cô thì phần nghe em thường có xu hướng vừa nghe vừa dịch từng câu từng chữ cho nên thường không làm được và chọn bừa, xem video bài giảng của cô xong em đã hiểu được chiến lược làm bài cũng như lắng nghe chọn lọc ra những key words để làm được bài đúng và chính xác hơn ạ. Cảm ơn cô vì đã để e biết đến cô và khiến bài thi của e trở nên dễ dàng hơn vì trước kia thật sự làm đề thi với e quá là gian nan ý ạ ^^
1704****, 2024-03-14 00:02:37
Em đã xem qua nhiều video của cô Minji muốn đăng ký học lâu rồi nhưng do bản thân còn e ngại và lo sợ sẽ không học được nên đã không đăng ký.nhưng lần này vì bản thân em đã mạnh dạn đăng ký học để xem trình độ bản thân đến đâu.mặc dù là buổi học đầu tiên nhưng em thấy mình chọn khoá học của cô minji là đúng đắn.cô dạy dễ hiểu và nhiệt tình.
Lien****, 2024-04-20 05:13:13
Cô dạy cách tư duy và phương pháp giải đề thật là tuyệt vời luôn
1232****, 2024-04-17 02:19:27
너무 좋습니다
1076****, 2024-04-16 15:35:31
Tốt
4428****, 2024-04-16 06:30:55
Hay
4428****, 2024-04-16 05:14:10
Khoá học tốt
3063****, 2024-04-15 18:54:54
Tốt
thuy****, 2024-04-13 07:00:07
Dễ hiệu, logic,
2729****, 2024-04-12 13:54:33
Bài giảng của cô Minji rất dễ hiểu và dễ tiếp thu ạ.
3725****, 2024-04-11 11:26:17
Hay lắm ạ
3055****, 2024-04-11 01:12:08
Cô dạy tip khá hay để thi topik ạ
pham****, 2024-04-10 18:05:02
excellent
8000****, 2024-04-09 20:06:25
bai hoc tot
nguy****, 2024-04-09 13:07:39
Hay và bổ ích. Giúp cho mình hiểu sâu hơn nhiều vấn đề
3469****, 2024-04-08 19:10:59
Tốt
quan****, 2024-04-07 13:32:23
좋아요
Lyda****, 2024-04-05 12:12:07
tot
3554****, 2024-04-04 22:10:02
Khoá học rất bổ ích
thuy****, 2024-04-04 21:49:48
Thật hiệu quả và thông dụng
2641****, 2024-03-30 00:54:05
Lớp của cô lúc nào cũng "xjn - mịn". Em theo cô từ các khoá BPD tới các khoá ở Talking Korea thật sự rất chất lượng. Cảm ơn cô rất nhiều vì những bài học siêu bổ ích ạ~
Nhat****, 2024-03-29 09:56:45
도민지 선생님께서 너무 재미있고 즐겁게 가르쳤습니다.
정말 감사합니다.
tran****, 2024-03-26 18:03:34
cô giáo giảng bài rất dễ hiểu
tuye****, 2024-03-24 23:48:18
좋습니다
1704****, 2024-03-21 23:04:14
những bài giảng của cô chi tiết và có nhiều mẹo hay giúp em hiểu rõ vấn đề hơn.
3587****, 2024-03-21 21:18:40
rất hay và bổ ích, giúp các em tự tin hơn và k sợ topik nữa ạ
hoan****, 2024-03-19 08:12:47
Ok
1117****, 2024-03-19 02:19:15
재미있네요
1541****, 2024-03-18 19:03:20
Tiết học rất cuốn lun ạ
3063****, 2024-03-18 15:50:40
Tốt!!!
3725****, 2024-03-16 20:27:37
Có nhiều tips bổ ích
1610****, 2024-03-16 14:51:12
E chỉ mới học ngày thứ 3 nhma e thấy cô giảng rất tốt và dễ hiểu
8000****, 2024-03-12 22:06:50
khoa hoc phu hop voi
1105****, 2024-03-10 21:17:04
Hay lắm ạ
1142****, 2024-03-08 15:30:51
Bài giảng của cô rất hữu ích ạ. Các quy tắc của phần viết được cô nói rất chi tiết. Ngoài ra, các tip cô đưa ra rất hữu dụng ạ
6962****, 2024-03-02 19:16:11
Bài giảng của cô dễ hiểu, ví dụ cụ thể và trực quan rất dễ nhớ. phần thực hành bài tập được cô nói và chữa tỉ mỉ hơn nhiều khóa học khác mình từng học.
cucn****, 2024-03-01 20:13:45
Cô dạy rất nhiệt tình và dễ hiểu ạ
1461****, 2024-03-01 16:42:09
cô dạy rất dễ hiểu
bach****, 2024-02-29 00:26:53
cô dạy rất hay và dễ hiểu ạ . Đôi khi cô nói hơi nhanh làm e phải tua lại xem
Hell****, 2024-02-28 22:10:56
Bài giảng rất chi tiết và dễ hiểu,dễ tiếp thu
1419****, 2024-02-28 12:17:48
Khóa học khá thú vị
dinh****, 2024-02-25 07:51:04
it`s so good
dinh****, 2024-02-22 08:44:54
Teacher is so good at teaching, the knowledge is so useful so it helps me get higher score
thao****, 2024-02-21 05:48:20
Cô dạy rất dễ hiểu. ai ôn thi topik nên mua khóa học này để luyện tập. hiệu quả cực kì í
3643****, 2024-02-16 16:13:50
thich
Liho****, 2024-02-14 22:58:12
Bài giảng hữu ích cho người tự học.
3916****, 2024-02-12 18:23:36
bai hoc de hieu, chien luoc ron rang, cac meo rat thu vi
son.****, 2024-01-31 00:52:54
bài giảng hay và dễ hiểu
1189****, 2024-01-21 05:12:18
cô giảng rất dễ hiểu và chỉ tiết ạ
annh****, 2024-01-21 01:53:38
좋습니다
3631****, 2024-01-17 23:24:32
Cô giảng rất dễ nghe và lấy ví dụ rất thực tế giúp hsinh ghi nhớ tốt hơn. Cô rất tâm huyết với nghề nữa luôn mang hết các bí kíp kinh nghiệm giúp đớ hsinh. Tiếc là gặp cô hơi muộn
2189****, 2024-01-17 00:49:12
quá tuyệt vời.
1101****, 2024-01-16 16:05:25
em không biết nhiều kĩ năng về phần viết,nhờ có bài giảng của cô đã giúp e có thêm nhiều kĩ năng để phần viết của e đk tốt hơn
lyco****, 2024-01-14 10:29:25
내용 너무 좋습니다
2431****, 2024-01-12 16:53:30
Khoá học quá hữu ích
Kimd****, 2024-01-11 17:10:41
Cô giáo dạy rất dễ hiểu giúp e nhanh tiếp thu hơn và thấy à thì ra topik không khó như mình nghĩ
uyen****, 2024-01-09 21:59:51
hay a
doqu****, 2024-01-08 17:39:09
tốt
quyq****, 2024-01-08 16:22:39
짱!
3522****, 2024-01-07 13:32:45
cô dạy các tip làm bài hay dễ hiểu chỉ cần tập trung coi và ghi chép lại là nhớ luôn. Vì là video quay sẵn nên được coi đi coi lại rất tiện. Cảm ơn cô và đội ngũ Talkingkorea nhiều nhiều ạ
1044****, 2024-01-07 01:25:13
수업이 너무 재미있었습니다^^
1518****, 2024-01-06 17:52:50
Giáo viên dạy hay, tập trung vào nội dung chính nên dễ hiểu, cực kỳ nên học nha mn .
1187****, 2024-01-05 15:02:11
저는 선생님의 가르침에 매우 만족합니다
1391****, 2024-01-04 16:33:53
đang trong quá trình học nên e cũng chưa đưa ra ý kiện được, nhưng cô giảng khá chi tiết
1045****, 2024-01-03 05:50:45
너무 좋습니다
9821****, 2023-12-31 12:08:07
Cô dạy rất hay và dễ hiểu ạ, em sẽ chăm học mỗi ngày hehe.
Hy vọng sau 3 tháng em sẽ đạt mục tiêu
1032****, 2023-12-22 08:07:05
Khóa học hữu ích với những bạn mới ôn thi topik như mình. Trọng tâm, ngắn gọn đầy đủ, không lan man. Nên học thử 1 lần ạa
3039****, 2023-12-17 21:40:31
Phần 쓰기 cô giáo dạy rất chi tiết và dễ hiểu. Nội dung rõ ràng, có thể dễ dàng viết theo form mẫu
hoha****, 2023-12-16 21:30:16
hay
8536****, 2023-12-11 00:42:55
còn hơn 1 tháng nữa là ki thi topik sắp đến đến , tuy cuộc sống ở hàn quốc vừa học vừa làm rất khó khăn những sẽ luôn cố gắng
7016****, 2023-12-10 22:58:26
hay qua
7016****, 2023-12-03 11:31:19
chiến lược bài viết hay quá, lần đầu em được biết
nguy****, 2023-12-01 02:03:04
tuyet voi
1811****, 2023-11-27 00:07:33
video dễ hiểu và tiếp thu nhiều kiến thức mới mẽ
5723****, 2023-11-26 18:26:56
đây là lần thứ 2 mình đăng kí tiếp để nâng cao bảng điểm, khoá học chất lượng đi nhanh vào trọng tâm, không lan man.
Kimd****, 2023-11-26 13:58:16
tiet hoc de hoc giup em tiep thu them nhieu kien thuc moi me
3788****, 2023-11-12 17:13:16
Khoá học hữu ích
2103****, 2023-11-11 16:54:10
Cô dạy kĩ, dễ hiểu và áp dụng nhanh ạ
xiu0****, 2023-11-10 16:31:23
Bài giảng rất dễ học và nhớ lâu ạ .cảm ơn cô MinJi và đội ngũ Talking Korea ạ
2024****, 2023-11-10 14:34:29
Em rất thích thú bài giảng của cô ạ
8345****, 2023-11-10 12:01:07
good 5*
1625****, 2023-11-10 10:44:00
bài giảng của cô chi tiết và cô giảng cũng rất dễ hiểu nữa ạ
6544****, 2023-11-09 22:04:40
Trước khi đăng ký học ở cô Minji e cũng k biết bắt đầu luyện ôn thi như thế nào. Qua tìm hiểu thì e đã quyết định đăng ký học ở cô. Nhờ vậy mà giờ e đã hiểu rõ hơn về topik và cũng định hướng được cách học rồi ạ. Cảm ơn talking Korea và cô Minji nhiều
1354****, 2023-11-08 23:58:16
Dạ em thấy khá là chi tiết dễ hiểu ạ
leth****, 2023-11-06 22:29:43
SAU KHI NGHE HƯỚNG DẪN PHẦN VIẾT, EM BIẾT ĐƯỢC CÁCH VIẾT NGẮT CHỮ VÀ SỬ DỤNG NHỮNG TỪ VỰNG TRUNG CẤP CHO BÀI VIẾT
1092****, 2023-11-04 15:19:24
너무 좋습니다
3138****, 2023-10-31 23:18:05
Sau khi học cùng cô minji e nhận được rất nhiều kiến thức bổ ích. Em sẽ ôn tập chăm chỉ để đạt được kết quả cao
Luye****, 2023-10-31 14:43:00
Lúc đầu nghe là học video hơi thất vọng nhưng học video của cô rất hay, dễ hiểu , cô dậy rất chi tiết , hoàn toàn không khó để học các dạng đề từ dễ đến khó.
1025****, 2023-10-29 01:48:53
,
8345****, 2023-10-27 14:40:09
good
tonh****, 2023-10-27 01:03:09
cô dạy rất chi tiết và dễ hiểu
2473****, 2023-10-25 13:14:27
Bài giảng hay cô dạy dễ hiểu. cảm ơn cô ạ.
2024****, 2023-10-25 06:46:51
e học dc rất nhiều kiến thức từ bài giảng. chiến lược và các tip thi rất nhanh gọn nhưng đạt dc hiệu quả. học tập trung và tiếp thu rất nhanh ạ. e cảm ơn cô
3192****, 2023-10-22 01:02:42
Khóa học tổng hợp kiến thức rất tiện lợi và hiệu quả đối với những bạn tự ôn như em, đặc biệt là các tips cho phần Đọc và Viết rất hiệu quả.
manh****, 2023-10-18 22:33:01
Cô giáo dạy rất chi tiết về phần viết.
7848****, 2023-10-15 16:25:37
khóa học thực sự bổ ích, giáo viên dạy dễ nhiểu tâm huyết ạ.
1740****, 2023-10-14 15:05:27
Khóa học rất hữu ích với người bận rộn, có thể xem lại nhiều lần <3
3233****, 2023-10-12 13:15:14
Bài giảng dễ hiểu và vô cùng hữu ích.
3302****, 2023-10-11 21:49:39
Học rất dễ hiểu ạ
1594****, 2023-10-11 11:54:35
Nhờ có khóa học và cô Minji đã giúp em rất nhiều trong kĩ năng viết. Từ trước đến giờ em luôn rất sợ viết nhưng may mắn là em đã gặp được cô và cô đã giúp em có thể có những kĩ năng viết khiến bài văn của mình tốt hơn. Em cảm ơn ạ
3458****, 2023-10-10 19:04:59
Khóa học viết của cô Minji hiệu quả lắm luôn. Trước đâu em cứ hay lẫn chia đuôi câu trong văn viết nhưng giờ thì em đã nắm được bí quyết để không lẫn nữa rồi ạ !!
5950****, 2023-09-28 22:01:35
Đây là lần thứ 2 mình học cô Minji rồi, bài giảng dễ hiểu đúng trọng tâm, có thể học mọi lúc mọi nơi, phù hợp với người đi làm như mình.
8435****, 2023-09-27 01:48:48
đang học và trải nghiệm thấy dễ hiểu nha mnnnn
ngoc****, 2023-09-19 17:29:01
Nhờ có KHOÁ học của cô minji e đã tự tin hơn nhiều về bài viết , TRƯỚc khi đến VỚI cô e mông lung lắm, K BIẾT cáC TỪ KHOÁ để làm cứ THẾ gải đề, bây giờ đối VỚI e bài viết DỄ HƠN KHÁ nhiều sO VỚI trước KIA R Ạ, CẢM ƠN CÔ RẨt nhiều .
2188****, 2023-09-19 02:12:54
bài giảng hay
2189****, 2023-09-17 02:08:48
Nội dung bài giảng rất hay, tập trung vào đúng trọng tâm luôn ạ. Kiến thức được tổng hợp một cách ngắn gọn, dễ hiểu và rất lôi cuốn khi học.
5723****, 2023-09-13 18:59:59
Phương pháp hướng dẫn cách làm bài cực kì rõ ràng và dễ hiểu. Xứng đáng với số tiền.
coga****, 2023-09-11 17:36:51
bài giảng cô giáo dạy rất dễ hiểu mục tiêu của em là topik 4 sau khi học bài giảng của cô giáo em đã tự tin làm bài lên rất là nhiều nhất là phân viêt 51,52,53
8434****, 2023-09-08 16:55:16
Khoá học hữu ích
hoan****, 2023-09-06 23:18:06
bai giang giup minh tung buoc de giai de, rat huu ich
ngoc****, 2023-09-03 17:37:24
trước đây lúc mới đầu ôn mấy câu đọc hiểu còn mông lung lắm,nhưng từ khi biết đến khoá học của cô, e đã học được cách giải đề nhanh hơn, hiệu quả hơn, thời gian cũng ít hơn,mong rằg khi học hết khoá học này e sẽ đạt được topik mà mình mong muốn trong kì thi tới, cảm ơn cô minji rất nhiều
1901****, 2023-09-02 12:33:20
Phần viêt mình nghỉ nó khó và phưc tạp lắm nhưng học
Với cô minji cô bài 1 bài cô giải thích và định hướng minh cảm thấy thích học phần viêt mà càng học càng cuốn càng muốn học tranh thủ co time là phải vô học liền nói chung là gặp cô như gặp chân ái của đời mình hi
3233****, 2023-09-02 11:22:57
Bài giảng dễ hiểu, tài liệu cũng rất xát với thực tế thi.
2715****, 2023-09-01 19:34:09
Cô Minji giảng rất ư là dễ hiểu luôn ạ
7914****, 2023-08-30 11:41:54
촣다.
1073****, 2023-08-27 10:53:38
좋아요
6372****, 2023-08-24 00:35:09
Em theo dõi cô và trang talkingkorea đã lâu rồi. Mãi năm nay mới hạ quyết tâm theo cô. Ấn tượng của em về khoá học rất là nhiều.
1. Đội ngũ giáo viên uy tín. Mặc dù học qua video nhưng vẫn cảm nhận được sự tận tâm và siêu nhiệt tình, đúng chất là người truyền lửa và động lực. Còn về kiến thức và kỹ năng thật sự là không thể nói lên lời nào nữa ạ.
Em cày bài giảng tối thiểu cũng 2 lần, có đoạn cũng nghe đi nghe lại nhưng mà không thấy ngán, kiểu như để nhắc nhở mình.
2. Về tài liệu thật sự rất đầy đủ, gói gọn trong đúng 3 từ trọng tâm ngắn gọn - dễ hiểu - dễ nhớ.
3. Chiến lược làm môn viết mãi đỉnh. Tư duy của mình theo lối mòn cũ nên viết rất kém. Học xong, mình đã thay đổi tư duy khá nhiều. Thấy viết dễ hơn, ko sợ viết nữa.
Thật sự cảm ơn cô Minji cùng cả đội ngũ ẹkip đã xây dựng nên sản phẩm tuyệt vời này ạ.
3613****, 2023-08-14 18:43:58
cô giảng rất hay ạ
vonh****, 2023-08-10 23:46:19
Cô giảng rất chi tiết luôn ạ
1649****, 2023-08-09 10:48:37
Khoá họ rất tốt giáo viên dạy nhiệt tình và dễ hiểu
1787****, 2023-08-09 09:36:55
Cô dạy rất dễ hiểu ạ ^.^
1553****, 2023-08-02 12:38:21
Nội dung bài giảng chi tiết, cô dạy rất dễ hiểu và lôi cuốn
3458****, 2023-07-27 18:16:14
Thật sự thì trước khi học được khóa học của cô em rất yếu phần nghe, thậm chí là câu 3 trong đề nghe mãi không xong. Nhưng sau khi học 1 buổi về nghe câu 3 của cô em đã tự tin nghe câu 3 lên hơn rất nhiều rồi ạ. Cảm ơn cô ạ.
1553****, 2023-07-25 11:47:16
Khóa học chất lượng, cô giảng bài dễ hiểu lắm ạ
7946****, 2023-07-08 01:03:12
Khóa học Topik của cô Minji vô cùng hữu ích, qua khóa này đã giúp học thêm nhiều kiến thức hay và giúp em cảm thấy tự tin hơn khi giải đề thi Topik .
dien****, 2023-07-06 21:36:40
100점
hoan****, 2023-07-02 17:09:08
잘 이해했어요
3302****, 2023-07-02 16:25:44
좋아합니다
ngoc****, 2023-06-25 18:52:09
Em đã học khóa học cấp 3,4 ỏe đây và cảm thấy rất phù hợp với bản thân, cùng giáo viên nhiệt tình cũng như có chuyên môn khiến em cảm thấy học mà nhớ rất lâu ạ
mynk****, 2023-06-21 02:08:26
Qúa hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
1640****, 2023-06-20 01:24:03
잘듣고있습니다
3531****, 2023-06-15 00:21:50
bài giảng dễ hiểu. cô giảng rất đúng trọng tâm. có nhiều tip hay để giải đề
2193****, 2023-06-08 15:41:41
Sau khi học xong khóa này em sẽ review lại ạ
6258****, 2023-06-07 20:45:11
Khoá học dễ hiểu, bổ ích cho những người vừa bắt đầu ôn topik
1536****, 2023-06-01 00:08:35
em mới học 1 ngày đầu nhưng cũng đã hiểu được rất nhiều thông tin cần nắm cũng như nội dung học tập ạ . em hứa sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ
nguy****, 2023-05-31 17:52:47
Good
7016****, 2023-05-31 05:45:33
Bai giảng rất hay với chiến lược và các Tips làm đề đặc biệt và dễ hiểu từ đó dễ tìm ra đáp án chính xác.
chuo****, 2023-05-29 05:37:15
C giải thích dễ hiểu.
hoan****, 2023-05-26 16:19:13
1회 2회 수업이 참석했는데 너무 재밌있고 잘 이해했어요
1613****, 2023-05-24 17:06:42
재미있게 공부했습니다
7672****, 2023-05-11 08:27:48
em thấy khá dễ hiểu với cách giảng của cô,kĩ càng từng câu một
7848****, 2023-05-09 11:37:16
cô dạy dễ hiểu và chi tiết
2197****, 2023-05-04 13:20:13
cô Minji giảng rất chi tiết và dễ hiểu và có những tips làm bài rất hay
em cảm ơn cô nhiều ạaaa
3100****, 2023-05-03 00:43:41
Cô giảng rất dễ hiểu,dễ nhớ, đặc biệt phần ngắt cụm khi làm bài đọc hiểu giúp e làm dễ dàng hơn, không bị rối hay phân vân như lúc trước. Em cảm ơn cô Minji nhiểu ạ.
2754****, 2023-04-30 22:06:04
các tip học rất hiệu quả và tiết kiệm thời gian. chỉ trong thời gian ngắn mà trình của mình đã lên rất nhiều so với lúc chưa biết đến khóa học của cô
nhan****, 2023-04-23 03:00:45
Video của cô dạy hay và củng cố kiến thức nhanh, dễ dàng nắm bắt, em rất thích cách cô giảng bài, có nhiều chỗ cô ghi mẹo giúp làm bài được điểm cao hơn. Chúc cô và trung tâm ngày càng phát triển, thêm nhiều video dạy topik hay hơn
7462****, 2023-04-22 20:03:45
Em thấy cách giảng của cô rất dễ hiểu, dễ thấm luôn, cô nói chuyện cũng dễ thương lắm ạ. Trước giờ em chỉ nghĩ bản thân chỉ cần cố gắng tự học thôi là ổn rồi, nhưng khi học với cô rồi em mới thấy kĩ năng học của mình được nâng cao lên khá nhanh và phần kiến thức cũng chắc chắn hơn so với khi tự học nhiều. Còn về khoá học thì em thấy vô cùng tiện lợi về thời gian, có thể học theo tốc độ học của bản thân nên rất hiệu quả ạ
2544****, 2023-04-19 12:54:17
dễ hiểu , dễ nhớ , có những tip làm bài rất tuyệt vời ,
dokh****, 2023-04-19 09:37:52
만족스럽다
3439****, 2023-04-16 01:41:36
cô giáo dạy rất ô sờ kê nghen... giọng nói hay, cách truyền tải nội dung chuyên nghiệp... nên thử học nhé
5883****, 2023-04-15 22:48:21
Bài học dễ hiểu, giáo viên giảng dạy chu đáo,nhiệt tình!
1916****, 2023-04-10 00:38:58
Cô giảng dễ hiểu và các mẹo làm bài của cô rất hay giúp ích cho mình rất nhiều .
npt9****, 2023-04-09 03:08:32
Good phần không biết đã được bổ sung
2255****, 2023-04-06 18:07:36
bài giảng rất hayyyy
1771****, 2023-04-06 01:55:45
bài giảng ngắn gọn, dễ hiểu và dễ tiếp thu ạ. nghe cô chia sẻ mà 1 đứa lười ngồi vào bàn học như e cũng ngồi 4h/1 ngày nghe bài giảng r ạ
truc****, 2023-03-30 10:38:13
cô giảng rất hay và có tâm.
1245****, 2023-03-29 23:34:42
bài giảng chất lượng, phương pháp hay và cô chỉ cho mình cách làm nhanh, cô giảng k bị quá nhanh hay quá chậm, dễ hiểu và dễ tiếp thu
8950****, 2023-03-29 17:45:46
bài giảng hay , giáo viên dạy dễ hiểu
6063****, 2023-03-28 15:41:59
Mình đã học xong phần đọc và phần nghe, bài giảng khá dễ hiểu và nhiều mẹo hữu ích. Nên học ạ, Phần viết là mình yếu kém nhất. hy vọng như 2 phần kia được học thêm nhiều kiến thức và mẹo hữu ích cho bài thi. Khóa học hay, mọi người nên học ạ
2004****, 2023-03-27 10:26:59
bài giảng dễ hiểu, cô đọng, học xong áp dụng được ngay ạ.
3001****, 2023-03-26 00:30:50
Rất cảm ơn cô đã chia sẻ cho e những kiến thức bổ ich ạ. Cô đã định hướng cho e các tip và các mẹo làm bài rất hay và ý nghĩa. Cảm ơn cô đã đồng hành cùng tụi e trong quá trình ôn luyện để cho chúng e có định hướng học tập một cách hiệu quả
3001****, 2023-03-26 00:19:57
Khóa học giúp cho em định hướng được cách học và làm bài một cách hiệu quả. Thông qua bài giảng là video chúng ta có thể xem và nghe đi nghe lại giúp chúng ta có những kĩ năng cơ bản và cần thiết do cô cung cấp. Nhờ biết đến khóa học của cô mà e học được rất nhiều mà từ trước giờ e chưa biết đến. một lần nữa e xin cảm ơn cô ạ.
3082****, 2023-03-25 21:55:18
Cô giáo nhiệt tình chỉ dạy, mong là thi đậu huhu
2293****, 2023-03-25 11:55:13
감사합니다 도민지 선생님
1940****, 2023-03-24 22:59:50
Nhờ vào các video giảng bài mà e có thể phát hiện ra nhiều điều chưa bao giờ nghe thầy cô khác nhắc đến
1899****, 2023-03-23 00:57:20
Thật sự cô dạy rất chi tiết và dễ hiểu. cách dạy của cô tự nhiên, thân thiện cảm giác học online mà như nói chuyện vậy hihi
1757****, 2023-03-21 21:42:31
Bai giang rất có ích.. e sẽ theo học nâu dài
3481****, 2023-03-19 19:50:41
cô giảng dễ hiểu, hay. Có những tip hay, dễ thực hiện. Khóa học thiết kế lộ trình rõ ràng, dễ học.
1064****, 2023-03-07 23:54:49
vừa bận vừa lười, nhưng khóa học của cô quá hay. dễ nắm bắt bà.i ngồi học mà cứ bị cuốn. khóa học giúp e dễ nắm bắt nôi dung và cách làm bài. cô còn chia sẽ nhièu tại liệu và cách học sao cho hiểu quả giúp đứa du học sinh vừa bận vừa lười như e tiết kiệm bao nhiêu là thời gian. cảm ơn cô và khóa này rất nhiều ạ
2762****, 2023-03-05 21:19:51
Bài giảng của cô Minji dễ hiểu và đưa ra nhiều Tip để có thể làm bài thi Topik tốt hơn.
2054****, 2023-03-05 16:17:04
đã đi đc một nửa chặng đường rùi , thấy cô giảng vẫn luôn hay và hứng thú ạ. em mong muốn sẽ đỗ được topik cao hơn nữa
5150****, 2023-03-05 15:36:49
Bài giảng dễ hiểu , bắm sát đề phù hợp với hv ạ
1167****, 2023-02-27 14:50:24
Khoá học của cô Minji rất dễ hiểu,cô dạy rất nhiệt tình. Cô rất quan tâm thắc mắc cô lun tư vấn trả lợi mọi lúc, hiểu rõ mọi những vướng mác trong đề thi của học sinh. Khoá học rất ok ạ.
1899****, 2023-02-23 13:26:56
Cô giảng rất chi tiết ạ
1064****, 2023-02-22 12:33:54
từ khi bắt đầu học tiếng hàn cho đến khi ôn thi topik e toàn tự học nên mọi kiến thức của b thân đều k vữg cộng thêm vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm k có nhiều tg để học và vô tình e thấy bài giảng của cô trên youtu và e tìm thấy chân lí của mk. học khóa học này giúp em làm chủ đc thời gian, bài giảng chi tiết, cô minji luôn đưa ra nhưng xu hướng ra đề trong các dạng câu hỏi để e dễ nắm bắt. cảm ơn cô cho e những mẹo làm bài và cho e biết cần năm bắt những gì trong bài thi. e sẽ cố gắng đạt topik mk mong muốn ạ. cảm ơn cô nhiều ạ
1436****, 2023-02-14 17:06:14
Cô dạy dễ hiểu và có tâm.cảm ơn cô nhiều ạ
1202****, 2023-02-12 09:29:44
cô dạy rất hay.
5396****, 2023-02-11 20:23:19
Dễ hiểu
6544****, 2023-02-10 23:18:24
rất hữu ích
nyun****, 2023-02-10 16:58:39
Cô Minji dạy dễ hiểu cực kì. Hôm nào học cũng vừa ngồi nghe cô giảng vừa ngồi cười vì cô dễ thương quá trời luôn. Cảm ơn cô Minji vì đã mang lại cho em những bài học và những TIPS để ôn thi Topik cực kì hữu ích
3481****, 2023-02-10 14:19:15
hưỡng dẫn các tip hay và kĩ lương, cô dạy rất dễ hiểu
1757****, 2023-02-10 09:26:24
Bai giang rất hữu ích.
chut****, 2023-02-09 22:40:39
Good course
2054****, 2023-02-07 22:19:29
đã muốn học khóa học lâu rùi mà giờ mới có time để học ạ, mình nghe rất chăm chú vì cô giảng hay lắm ạ
1411****, 2023-02-06 17:47:29
bài học của cô thực sự cuốn hút và dễ hiểu, nêu ra được những điểm yếu của em và giúp e khắc phục hoàn toàn những lỗi cơ bản đến lỗi to. nêu ra được phương pháp học chiến lược ra đề khiến e cảm thấy dễ hiểu hơn. cảm ơn cô rất nhiều
1751****, 2023-02-05 16:45:36
lần đầu e được học kỹ về dạng viết nên ban đầu nghe giảng cũng khá bỡ ngỡ.cơ mà xem xong e cũng nắm được phần nào,rất hay ạ
3461****, 2023-01-30 21:41:44
Bài giảng rất chi tiết, mẹo làm bài và phương pháp học hiểu quả để có thể lấy trọn điểm. Em sẽ tiếp tục theo cô các khóa sau
1597****, 2023-01-25 19:22:51
ㅇ.ㅇ
1332****, 2023-01-23 15:56:29
cô giảng bài dễ hiểu, đưa ra các tip để giải đề rất hay luôn
5903****, 2023-01-22 22:14:46
hieu qua
5903****, 2023-01-21 22:11:18
rat huu ich
doth****, 2023-01-13 23:16:49
biết ơn cô giáo nhiều lắm
3407****, 2023-01-08 01:56:45
bài giảng rất dễ hiểu và hiệu quả khi làm bài
1133****, 2023-01-05 21:57:08
bài học hiệu quả, dễ hiểu và giáo viên rất nhiệt tình
2970****, 2023-01-05 20:25:35
선생님이 알려주시는 내용은 매우 재미있어요. ㅋㅋㅋ
5903****, 2023-01-05 13:15:58
chien luoc lam bai hieu qua
2276****, 2023-01-05 00:19:36
a
2233****, 2022-12-30 22:00:53
좋아요
binh****, 2022-12-29 00:53:05
nếu từ vựng ngữ pháp được ôn kĩ hơn thì tốt quá
1467****, 2022-12-29 00:48:55
좋아요
2095****, 2022-12-27 14:54:00
cô Minji rất dễ thương. mình chỉ mới học được vài video nên chưa thể đánh giá cụ thể được. học xong mình sẽ đánh giá tiếp nhe hihi
1377****, 2022-12-26 23:34:39
Bài giảng rất ý nghĩa ạ
1167****, 2022-12-22 12:06:00
cô Minji dạy rất nhiệt tình, mình từng học 2 khóa từ sơ cấp cho đến ôn thi topik I và bây giờ mình chọn Talking korea cũng như cô Minji là người chỉ và giúp mình ôn thi topik II. cảm ơn cô Minji ạ.
1006****, 2022-12-18 22:59:04
bài giảng chữa đúng chỗ mình hay thiếu sót
1583****, 2022-12-07 18:16:50
좋아요
6172****, 2022-11-26 06:35:44
ok
6172****, 2022-11-26 02:50:45
cô giảng dễ hiểu
8099****, 2022-11-26 01:22:52
khoá học rất tốt
9000****, 2022-11-24 17:12:44
매우 유익한 강의입니다
tmho****, 2022-11-12 22:16:16
좋습니다
usah****, 2022-11-11 15:48:00
Chương trình học rất dễ hiểu và chi tiết .Cảm ơn Cô Giáo MinJi
1338****, 2022-11-09 10:01:11
học rất dễ hiểu, các mẹo làm bài mà cô hướng dẫn có thể áp dụng một cách dễ dàng, giúp tiết kiệm thời gian làm bài. các lưu ý khi làm bài được cô giảng giải rất chi tiết và dễ hiểu.
2292****, 2022-11-08 12:40:30
Qua video đầu thôi là e cũng đã biết khá nhiều kĩ năng viết của câu 51 52 53 từ cô minji ạ , rất chi tiết , nhiều phương pháp hay để giúp chúng e dễ hiểu dễ ăn trọn điẻm tối đa trog phần thi viết , e thấy rất hài lòng
2292****, 2022-11-08 12:20:39
Cô dạy rất dễ hiểu ạ , có những phần mà em dễ nhầm lẫn cô phân biệt cho rất chi tiết, nếu ai muốn chinh phục topik 3 4 thì học khóa này là rất hợp lý ạ
3675****, 2022-11-08 10:27:08
Khoá học hay và mang lại rất nhiều kiến thức để bản thân mình nắm bắt được biết đến khi chuẩn bị chinh phục topik ạ
3347****, 2022-11-07 00:17:49
Cô dạy các quy tắc để viết văn rất bổ ích ạ. trước đó e không biết viết sao cho đúng vào trong những ô trống nhưng nhờ coi video bài giảng e đã biết thêm rất nhiều kiến thức ạ.
7678****, 2022-11-06 02:08:05
hay lắm ạ
7678****, 2022-11-06 02:07:36
bài giảng hay dễ hiểu ạ
2276****, 2022-11-05 00:34:02
10 điểm
1088****, 2022-11-04 14:30:41
강의가 정말 좋아요. 시간이 잘 관리할 수 었어서 쉽게 연습해요.
1729****, 2022-11-03 01:42:04
좋아용
1952****, 2022-11-02 01:41:22
khoá học của cô minji rất hay
cô đã dạy rất chi tiết
mọi người cố gắng lên ạ
1759****, 2022-11-02 00:29:07
cô dạy dễ hiểu, đi đúng trọng tâm, có những tip rất hay ạ
7746****, 2022-10-25 00:07:55
Bài giảng dễ hiểu các phương pháp cô hướng dẫn áp dụng vào bài thi có hiểu quả cao.
1751****, 2022-10-24 21:56:38
Xem được mấy video đầu thôi mà mình vỡ ra được bao nhiêu thứ. Nhờ có cô Minji mà mình đổi được cách học ngữ pháp hiệu quả hơn. Cô nói cũng hay nữa. Cứ xem là có động lực học tiếp và tin tưởng vào bản thân hơn❤️❤️❤️
6544****, 2022-10-21 12:33:27
Cô dạy rất dễ hiểu ạ
7752****, 2022-10-19 14:43:15
Khoá học rất chất lượng, cô giáo giảng rất chi tiết và dễ hiểu ạ
1143****, 2022-10-15 23:39:14
Ở TALKING KOREA các cô cũng như đội ngữ tư vấn cực kì nhiệt tình cũng như giải thích một cách cụ thể và dễ hiểu với các thắc mắc mà em có.
Em xin cảm ơn Talking Korea nhiều ạ
1689****, 2022-10-14 15:17:17
bài giảng của cô dễ hiểu dễ tiếp thu phù hợp với những người lần đầu tiên thi như em ạ
2372****, 2022-10-14 13:07:59
.
6918****, 2022-10-13 17:44:07
❤️❤️❤️
nyun****, 2022-10-10 16:57:17
Cô Minji dạy dễ hiểu cực kì. Hôm nào học cũng vừa ngồi nghe cô giảng vừa ngồi cười vì cô dễ thương quá trời luôn. Cảm ơn cô Minji vì đã mang lại cho em những bài học và những TIPS để ôn thi Topik cực kì hữu ích
1272****, 2022-10-04 01:03:24
bài giảng dễ hiểu
1272****, 2022-10-03 10:22:40
Bài giảng chi tiết
2708****, 2022-09-27 00:12:51
good
7805****, 2022-09-25 23:39:49
Khóa học đầy đủ chi tiết về các kỹ năng cần có khi thi Topik
2197****, 2022-09-20 23:35:21
Khóa học rất đầy đủ dạng đề và chi tiết ạ giảng viên giảng bài rất dễ hiểu nữa ạ !1000/10 điểm ạaaaaa
3347****, 2022-09-13 15:43:28
BÀI GIẢNG THẬT SỰ RẤT BỔ ÍCH Ạ. E ĐÃ HỌC ĐƯỢC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ LOẠI TRỪ VÀ LÀM NHANH HƠN Ạ. THẬT SỰ E RẤT CẢM ƠN Ạ
3332****, 2022-09-10 10:40:55
Nhờ các video bài giảng của cô mà e có động lực học hơn nhiều. Cũng như năng lực tiếng hàn cũng cải thiện nhiều hơn. Nhất định em sẽ đậu được topik 5 cho kỳ thi này.
8053****, 2022-09-09 14:36:23
Tốt
1617****, 2022-09-08 17:23:53
Bài giảng chất lượng, dễ hiểu.
1729****, 2022-09-08 02:11:16
아주 좋아요
2256****, 2022-09-06 23:38:52
ngan gon, de hieu
dong****, 2022-09-06 23:00:09
nội dung khóa học mang đến nhiều kĩ năng cũng như các mẹo làm bài nhanh và chuẩn xác
eyak****, 2022-09-06 21:49:53
cảm ơn cô Minji và trung tâm đã hỗ trợ cho kì thi topik sắp tới của mình từ kiến thức bài giảng và đăng kí slot thi topik. bài giảng dễ hiểu áp dụng vào đề rất nhanh hiểu. tư vấn nhiệt tình và nhanh chóng
3285****, 2022-09-04 22:48:44
Em thấy bài giảng rất hay và dễ hiểu ạ. Dù học qua video nhưng cũng được tương tác qua các group online với cô em rất thích ạ.
4450****, 2022-09-02 00:29:12
mình đã học khoá topik của cô Minji 1 lần rồi, và thi topik lần đầu đạt đc topik 3. bây giờ gia hạn khoá học ôn thêm 1 lần nữa để đạt topik 4~ hwaiting
eyak****, 2022-08-30 03:14:54
Học rất dễ hiểu có thể áp dụng các mẹo vào làm đề nhanh hơn
8053****, 2022-08-29 12:55:07
Tốt
1585****, 2022-08-10 00:06:11
Cảm ơn cô Minj rất nhiều vì đã tận tuỵ giảng từng chi tiết . Mỗi lần xem video bài giảng luôn thấy cô cừoi là lại có động lực học hơn. Mình sẽ cố găng học hơn nữa và sẽ cố gắng đạt được topik 4. Coi như đây là lời hứa với cô. Nếu mình đạt được thì ad như gửi lại mình cái riew này nha. Nếu không được thì chắc mình sẽ phải cố gắng hơn nữa. Cô giáo và ad luôn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc của mình. Cảm ơn mọi người của talking korea rất nhiều ạ