Ngữ pháp,từ vựng, viết câu(문법/어휘/작문)

전체 문법 어휘 작문

• Total : 9 ( 1/1 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
9 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 9 (토픽에 나오는 중급 문법)
2022-06-11
2022-06-11 4,781
8 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 8 (토픽에 나오는 중급 문법)
2022-04-28
2022-04-28 3,300
7 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 7 (토픽에 나오는 중급 문법)
2022-02-22
2022-02-22 3,166
6 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 6 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈
2021-08-23
2021-08-23 2,530
5 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 5 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈
2021-07-12
2021-07-12 2,910
4 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 4 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈
2021-06-28
2021-06-28 2,718
3 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 3 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈
2021-05-31
2021-05-31 2,534
2 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 2 (토픽에 나오는 중급 문법)
2021-05-17
2021-05-17 2,758
1 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK (토픽에 나오는 중급 문법)
2021-05-17
2021-05-17 2,999