Ngữ pháp,từ vựng, viết câu(문법/어휘/작문)

전체 문법 어휘 작문

• Total : 13 ( 1/1 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
13 [어휘] BẬT MÍ Dự đoán Đề thi TOPIK II kỳ 92!!! (제92회 예상 어휘/표현)
2024-01-20
2024-01-20 3,806
12 [어휘] Dự đoán Đề thi TOPIK II kỳ 91 có gì??? (제91회 예상 어휘/표현)
2023-10-31
2023-10-31 3,627
11 Đề thi TOPIK II kỳ 87 sẽ có gì??? (제87회 예상 어휘/표현)
2023-03-31
2023-03-31 6,581
10 [어휘] Đề thi TOPIK II kỳ 86 sẽ xuất hiện gì??? (제86회 예상 어휘/표현)
2023-01-19
2023-01-19 4,586
9 [어휘] Đề thi TOPIK II kỳ 83 sẽ xuất hiện gì??? (제83회 예상 어휘/표현)
2022-06-27
2022-06-27 5,544
8 [어휘] Đề thi TOPIK II kỳ 82 sẽ xuất hiện gì??? (제82회 예상 어휘/표현)
2022-05-02
2022-05-02 3,722
7 [어휘] Đề thi TOPIK II kỳ 80 sẽ xuất hiện gì??? (제80회 예상 어휘/표현)
2022-01-13
2022-01-13 3,208
6 [어휘] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 78 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 78회! 토킹코리아 예상 어휘-주제)
2021-10-18
2021-10-18 2,674
5 [어휘] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 77 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 77회! 토킹코리아 예상 어휘-주제)
2021-06-28
2021-06-28 2,759
4 [어휘] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 75 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 75회! 토킹코리아 예상 어휘-주제)
2021-05-17
2021-05-17 2,297
3 [어휘] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 74 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 74회! 토킹코리아 예상 어휘-주제)
2021-05-10
2021-05-10 2,450
2 [어휘] Dự đoán trúng tủ từ vựng/ quán dụng ngữ xuất hiện trong TOPIK kỳ 73 (토픽 73회! 어휘-표현에 대한 예상 적중!!!)
2021-05-10
2021-05-10 2,466
1 [어휘] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 73 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 73회! 예상 어휘-주제)
2021-05-10
2021-05-10 2,818