Thông tin TOPIK(TOPIK 정보)

전체 공지 매뉴얼 Q&A 안내/기타

• Total : 51 ( 1/4 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
  Giới thiệu khóa TOPIK 2급 để đổi visa E74
2023-10-16
2023-10-16 1,483
  [안내/기타] Kỳ thi Topik IBT khác gì với kỳ thi Topik hiện tại? (TOPIK IBT)
2023-08-07
2023-08-07 4,795
  [안내/기타] Kỳ thi Nói TOPIK là gì? (TOPIK 말하기 시험)
2023-08-07
2023-08-07 2,347
  [안내/기타] Bài giảng video giúp việc học hiệu quả mọi lúc mọi nơi [토킹코리아 비디오 강의의 장점]
2023-07-24
2023-07-24 1,700
  [안내/기타] Tổng hợp đề thi TOPIK chính thức được công bố (83,60,52,47,41,37,36,35회 기출문제 다운로드)
2022-01-19
2022-01-19 11,658
  [안내/기타] CẤU TRÚC ĐỀ THI TOPIK VÀ THANG ĐIỂM [토픽 문제 구성 및 채점 기준]
2021-06-14
2021-06-14 30,019
45 [안내/기타] PHIẾU TRẢ LỜI / PHIẾU ĐÁP ÁN / GIẤY THI của TOPIK I và TOPIK II (일반 토픽 답안지 양식)
2023-04-04
2023-04-04 6,316
44 (안내/기타) LƯU Ý KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN LẦN THỨ 84 VIỆT NAM (베트남 제84회 한국어능력시험 응시자 유의사항)
2022-10-10
2022-10-10 7,036
43 [안내/기타] Đảm bảo chắc suất dự thi TOPIK cho học viên ở Hàn Quốc và Việt Nam (토픽 시험 접수대행 보장 서비스)
2022-04-16
2022-04-16 6,670
42 [안내/기타] LƯU Ý THI KỲ 81 Ở VIỆT NAM 🇻🇳🇻🇳 (제81회 하노이 지역 응시자 유의사항)
2022-03-30
2022-03-30 2,166
41 [안내/기타] Đề thi chính thức TOPIK kỳ 64 Kèm file dịch tiếng Việt (64회 기출문제 + 베트남어 해셜 다운로드)
2022-01-19
2022-01-19 5,715
40 [안내/기타] Cách phiên âm Họ tên tiếng Việt sang tiếng Hàn (베트남어의 한글 표기)
2022-01-08
2022-01-08 12,188
39 [안내/기타] THAY ĐỔI ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI TOPIK Ở HÀ NỘI [하노이에서 한국어능력시험 시행기관 변경]
2021-12-06
2021-12-06 2,142
38 [안내/기타] Đáp án tham khảo đề thi Viết kỳ (79회 쓰기 문제 참고답안)
2021-11-15
2021-11-15 14,184
37 [안내/기타] ĐỀ THI TOPIK II KỲ 79 SẼ XUẤT HIỆN GÌ?
2021-10-30
2021-10-30 3,083