TOPIK 정보

• Total : 45 ( 1/3 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
  [Tiếng Việt] [안내/기타] Đảm bảo chắc suất dự thi TOPIK cho học viên ở Hàn Quốc và Việt Nam (토픽 시험 접수대행 보장 서비스)
2022-04-16
2022-04-16 273
  [Tiếng Việt] Cách phiên âm Họ tên tiếng Việt sang tiếng Hàn (베트남어의 한글 표기)
2022-01-08
2022-01-08 1,980
43 [Tiếng Việt] [안내/기타] LƯU Ý THI KỲ 81 Ở VIỆT NAM 🇻🇳🇻🇳 (제81회 하노이 지역 응시자 유의사항)
2022-03-30
2022-03-30 162
42 [Tiếng Việt] [안내/기타] Tổng hợp đề thi TOPIK chính thức được công bố (35, 36, 37, 41, 47, 52회 기출문제 다운로드)
2022-01-19
2022-01-19 806
41 [Tiếng Việt] [안내/기타] Đề thi chính thức TOPIK kỳ 64 Kèm file dịch tiếng Việt (64회 기출문제 + 베트남어 해셜 다운로드)
2022-01-19
2022-01-19 615
40 [Tiếng Việt] [안내/기타] THAY ĐỔI ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI TOPIK Ở HÀ NỘI [하노이에서 한국어능력시험 시행기관 변경]
2021-12-06
2021-12-06 116
39 [Tiếng Việt] [안내/기타] Đáp án tham khảo đề thi Viết kỳ (79회 쓰기 문제 참고답안)
2021-11-15
2021-11-15 3,076
38 [Tiếng Việt] [안내/기타] ĐỀ THI TOPIK II KỲ 79 SẼ XUẤT HIỆN GÌ?
2021-10-30
2021-10-30 844
37 [Tiếng Việt] [안내/기타] Cấu trúc và đáp án đề thi nói TOPIK SPEAKING [토픽 말하기 모의시험: 유형 구조 및 참고 답안]
2021-10-25
2021-10-25 190
36 [Tiếng Việt] [안내/기타] Hành vi vi phạm quy chế thi TOPIK [부정행위 처리 대상 및 응시 자격 제한]
2021-10-20
2021-10-20 630
35 [Tiếng Việt] [안내/기타] CẤU TRÚC ĐỀ THI TOPIK SPEAKING [토픽 말하기 시험]
2021-10-14
2021-10-14 631
34 [Tiếng Việt] [안내/기타] KỲ 79 NHỮNG THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý KHI 🔥 [제79회 - 온라인 접수 주의사항 ]
2021-09-06
2021-09-06 251
33 [Tiếng Việt] [안내/기타] TOPIK UPDATE - SỬ DỤNG ĐƯỢC TRÊN ĐIỆN THOẠI 📱📱 [토픽 사이트 개선 - 핸드폰으로 사용 가능]️
2021-08-02
2021-08-02 1,345
32 [Tiếng Việt] [안내/기타] TRANG CHỦ TOPIK THAY ĐỔI GIAO DIỆN [토픽 사이트 홈페이지 변경]
2021-08-02
2021-08-02 294
31 [Tiếng Việt] [안내/기타] LƯU Ý KHI ĐI THI TOPIK [토픽 시험을 볼 때 꼭 알아봐야 하는 주의사항]
2021-07-12
2021-07-12 924