Thông tin TOPIK(TOPIK 정보)

전체 공지 매뉴얼 Q&A 안내/기타

• Total : 66 ( 1/5 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
  [NEW] Cả Topik I và II_Kỳ 91 ĐỀ, ĐÁP ÁN ĐỌC + NGHE và LỜI THOẠI có thể tải về
2024-03-29
2024-03-29 12,487
  [공지] Lịch thi TOPIK chính thức năm 2024 (2024년 토픽 시험 일정)
2023-10-12
2023-10-12 5,413
64 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 95 Ở HÀN (한국에서 토픽 제95회 신청 기간 안내)
2024-05-19
2024-05-19 1,111
63 ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 94 Ở VIỆT NAM
2024-02-27
2024-02-27 1,615
62 ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 93 Ở HÀN
2024-02-05
2024-02-05 2,009
61 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 90 Ở HÀN (한국에서 토픽 제90회 신청 기간 안내)
2023-07-26
2023-07-26 1,856
60 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 89 Ở HÀN (한국에서 토픽 제89회 신청 기간 안내)
2023-05-22
2023-05-22 2,069
59 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 89 Ở VIỆT NAM - tất cả các khu vực (베트남 제89회 접수 공지)
2023-05-09
2023-05-09 1,926
58 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 87 Ở VIỆT NAM - tất cả các khu vực (베트남 제87회 접수 공지)
2023-03-01
2023-03-01 2,627
57 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 87 Ở HÀN (한국에서 토픽 제87회 신청 기간 안내)
2023-02-02
2023-02-02 3,020
56 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 86 Ở HÀN (한국에서 토픽 제86회 신청 기간 안내)
2022-11-29
2022-11-29 6,334
55 [공지] Lịch thi TOPIK chính thức năm 2023 (2023년 토픽 시험 일정)
2022-10-05
2022-10-05 11,105
54 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 85 Ở HÀN (한국에서 토픽 제85회 신청 기간 안내)
2022-08-30
2022-08-30 2,901
53 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 84 Ở HÀN (한국에서 토픽 제84회 신청 기간 안내)
2022-07-25
2022-07-25 1,935
52 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK SPEAKING LẦN 1 TẠI HÀN (제1회 한국어능력시험(TOPIK) 말하기 평가 지원자 모집 안내)
2022-07-19
2022-07-19 2,289