FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

• Total : 8 ( 1/1 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  [Tiếng Việt] Đăng ký thành viên trên web Talking Korea 회원 가입은 어떻게 하나요?
2022-05-25
2022-05-25 52
7 [Tiếng Việt] Bài level test miễn phí 무료 레벨테스트
2022-06-10
2022-06-10 31
6 [Tiếng Việt] Học thử miễn phí 무료체험
2022-06-10
2022-06-10 84
5 [Tiếng Việt] Nhận tư vấn 1:1 (1:1 상담 방법)
2022-05-25
2022-05-25 35
4 [Tiếng Việt] Quên mật khẩu đăng nhập thì làm sao? 비밀번호를 잊어버렸는데 다시 찾을 수 있어요?
2022-05-25
2022-05-25 36
3 [中文] 1:1咨询方法 / 1:1 상담 방법
2022-05-18
2022-05-18 43
2 [中文] 我忘记密码了,还能找回来吗? / 비밀번호를 잊어버렸는데 다시 찾을 수 있어요?
2022-05-18
2022-05-18 41
1 [中文] 怎么注册会员? / 회원 가입은 어떻게 하나요?
2022-05-18
2022-05-18 33