FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

• Total : 22 ( 1/2 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  [Tiếng Việt] Đăng ký thành viên trên web Talking Korea 회원 가입은 어떻게 하나요?
2022-05-25
2022-05-25 51
  [Tiếng Việt] Hướng dẫn đăng ký/ thanh toán khóa học 강의 구매/결제 방법
2022-05-25
2022-05-25 52
  [Tiếng Việt] Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 42
  [中文] 教材购买和配送指南 / 교재 구매 배송 안내
2022-05-18
2022-05-18 51
18 [Tiếng Việt] Bài level test miễn phí 무료 레벨테스트
2022-06-10
2022-06-10 30
17 [Tiếng Việt] Học thử miễn phí 무료체험
2022-06-10
2022-06-10 84
16 [Tiếng Việt] Nhận tư vấn 1:1 (1:1 상담 방법)
2022-05-25
2022-05-25 35
15 [Tiếng Việt] Quên mật khẩu đăng nhập thì làm sao? 비밀번호를 잊어버렸는데 다시 찾을 수 있어요?
2022-05-25
2022-05-25 36
14 [Tiếng Việt] Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 34
13 [Tiếng Việt] Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 38
12 [Tiếng Việt] Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 33
11 [Tiếng Việt] Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 32
10 [Tiếng Việt] Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 38
9 [中文] 对课程内容 进行提问 / 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-18
2022-05-18 41
8 [中文] 听课指南 / 수강 안내
2022-05-18
2022-05-18 35