FAQ

• Total : 39 ( 2/3 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
24 - [Oʻzbekcha] Darsni qsotib olish/to'lash (강의 구매/결제 방법)
2022-08-01
2022-08-01 1,246
23 - [Oʻzbekcha] Men parolimni unutdim, uni qaytarib olsam bo'ladimi? (비밀번호를 잊어버렸는데 다시 찾을 수 있어요?)
2022-08-01
2022-08-01 835
22 - [Oʻzbekcha] Video ma'ruza ko'rinmayapti. (비디오 강의가 안 보여요.)
2022-08-01
2022-08-01 836
21 - [Oʻzbekcha] Kurs qo'llanmasi (수강 안내)
2022-08-01
2022-08-01 892
20 - [Oʻzbekcha] Ma'ruza mazmuni haqida savol berish (강의 내용에 대한 질문하기)
2022-08-01
2022-08-01 918
19 - [Oʻzbekcha] Darsliklarni sotib olish va yetkazib berish bo'yicha qo'llanma (교재 구매 배송 안내)
2022-08-01
2022-08-01 849
18 - [Tiếng Việt] Bài level test miễn phí 무료 레벨테스트
2022-06-10
2022-06-10 1,133
17 - [Tiếng Việt] Học thử miễn phí 무료체험
2022-06-10
2022-06-10 1,472
16 - [Tiếng Việt] Nhận tư vấn 1:1 (1:1 상담 방법)
2022-05-25
2022-05-25 954
15 - [Tiếng Việt] Quên mật khẩu đăng nhập thì làm sao? 비밀번호를 잊어버렸는데 다시 찾을 수 있어요?
2022-05-25
2022-05-25 1,012
14 - [Tiếng Việt] Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 1,002
13 - [Tiếng Việt] Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 1,034
12 - [Tiếng Việt] Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 1,016
11 - [Tiếng Việt] Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 963
10 - [Tiếng Việt] Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 1,038