Ngữ pháp,từ vựng, viết câu(문법/어휘/작문)

전체 문법 어휘 작문

• Total : 60 ( 3/4 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
30 [작문] Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Hàn [Đề thi tham khảo 2022] (2022년 베트남 고등학교 졸업 공인 한국어 시험 샘플 문제)
2022-04-04
2022-04-04 3,236
29 [어휘] Đề thi TOPIK II kỳ 81 sẽ xuất hiện gì??? (제81회 예상 어휘/표현)
2022-03-29
2022-03-29 3,734
28 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 7 (토픽에 나오는 중급 문법)
2022-02-22
2022-02-22 3,166
27 [작문] Đáp án gợi ý đề thi Viết TOPIK kỳ 80 (최초 공개: 토픽 제80회 쓰기 참고 답안)
2022-01-26
2022-01-26 14,200
26 [어휘] Đề thi TOPIK II kỳ 80 sẽ xuất hiện gì??? (제80회 예상 어휘/표현)
2022-01-13
2022-01-13 3,208
25 [작문] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 51, 52. 53, 54 TOPIK kỳ 78 (최초 공개: 토픽 제 78회 쓰기 참고 답안)
2021-10-25
2021-10-25 16,272
24 [어휘] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 78 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 78회! 토킹코리아 예상 어휘-주제)
2021-10-18
2021-10-18 2,674
23 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 6 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈
2021-08-23
2021-08-23 2,530
22 [작문] Đề thi chính thức môn Tiếng Hàn kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 ở Việt Nam [2021년도 베트남 고등학교 졸업 공인 한국어 시험을 공개합니다]
2021-07-12
2021-07-12 2,627
21 [작문] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 51, 52, 53, 54 TOPIK kỳ 77 (최초 공개: 토픽 제 77회 쓰기 참고 답안)
2021-07-12
2021-07-12 10,927
20 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 5 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈
2021-07-12
2021-07-12 2,910
19 [어휘] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 77 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 77회! 토킹코리아 예상 어휘-주제)
2021-06-28
2021-06-28 2,759
18 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 4 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈
2021-06-28
2021-06-28 2,718
17 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 3 (토픽에 나오는 중급 문법) 🔈🔈🔈
2021-05-31
2021-05-31 2,534
16 [작문] Cùng Talking Korea chấm điểm môn viết câu 51, 52 TOPIK kỳ 76!! [제 76회-쓰기 51,52번 채점기준]
2021-05-24
2021-05-24 3,001