문법/어휘/작문

전체 문법 어휘 작문

[작문] Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Tiếng Hàn năm 2022 (22년 베트남 고졸시험 한국어 문제)

• 작성일: 2022-07-10  
• 조회: 367

💥 Talking Korea đã sắp xếp phân tích theo từng hạng mục, sửa các lỗi sai và cung cấp đầy đủ đáp án chính xác.

💥 So với đề thi mẫu vào tháng 4/2022 thì có chút thay đổi về tỷ lệ độ khó các câu hỏi:
* Cấp 0: 3 câu hỏi → 3 câu hỏi

* Cấp 1: 18 câu hỏi → 16 câu hỏi

* Cấp 2: 20 câu hỏi → 22 câu hỏi

* Cấp 3: 9 câu hỏi → 9 câu hỏi
Nhìn chung, độ khó của đề thi ở level Topik I sơ cấp, chỉ một số ít câu hỏi có độ khó Topik cấp 3 được đưa vào để phân cấp học sinh.

1. Không chỉ là các câu văn với từ vựng, cấu trúc đơn giản, đề thi lần này bao gồm nhiều câu hỏi yêu cầu kỹ năng đọc hiểu tổng hợp. (Các câu hỏi ở cấp 1 giảm, câu hỏi ở cấp 2 tăng lên).

2. Có một chút khác biệt về dạng đề cũng như thứ tự sắp xếp các dạng câu hỏi, và xuất hiện một dạng đề mới "Năm bắt nội dung trọng tâm" (câu 48).
3. Nhìn chung, độ khó của bài thi đã tăng lên. Các câu gián tiếp cũng nhiều hơn, đồng thời xuất hiện cả kính ngữ, quán dụng ngữ.


💥 Nếu bạn đã tham gia khóa Ngữ pháp căn bản của Talking Korea, bạn hoàn toàn có thể kiếm điểm tuyệt đối cho đề thi này!!!

XEM NGAY KHÓA HỌC: https://www.talkingkorea.com/lecture/lecture_detail.php?cid=lecture_list&pidx=284


Bấm vào nút "DOWNLOAD" phía dưới cùng để tải về trọn bộ đề thi nhé.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông_năm 2022.pdf


• Total : 38 ( 1/3 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
  [작문] Đề thi và đáp án tham khảo Đề Viết TOPIK kỳ 83 (83회 쓰기 문제와 참고 답안)
2022-07-10
2022-07-10 4,136
[작문] Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Tiếng Hàn năm 2022 (22년 베트남 고졸시험 한국어 문제)
2022-07-10
2022-07-10 367
36 [어휘] Đề thi TOPIK II kỳ 83 sẽ xuất hiện gì??? (제83회 예상 어휘/표현)
2022-06-27
2022-06-27 1,265
35 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 9 (토픽에 나오는 중급 문법)
2022-06-11
2022-06-11 358
34 [작문] Đề thi và đáp án tham khảo Đề Viết TOPIK kỳ 82 (82회 쓰기 문제와 참고 답안)
2022-05-16
2022-05-16 2,508
33 [어휘] Đề thi TOPIK II kỳ 82 sẽ xuất hiện gì??? (제82회 예상 어휘/표현)
2022-05-02
2022-05-02 371
32 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 8 (토픽에 나오는 중급 문법)
2022-04-28
2022-04-28 171
31 [작문] Đề thi và đáp án tham khảo Đề Viết TOPIK kỳ 81 (81회 쓰기 문제와 참고 답안)
2022-04-10
2022-04-10 3,775
30 [작문] Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Hàn [Đề thi tham khảo 2022] (2022년 베트남 고등학교 졸업 공인 한국어 시험 샘플 문제)
2022-04-04
2022-04-04 383
29 [어휘] Đề thi TOPIK II kỳ 81 sẽ xuất hiện gì??? (제81회 예상 어휘/표현)
2022-03-29
2022-03-29 1,069
28 [문법] NGỮ PHÁP TRUNG CẤP xuất hiện trong đề thi TOPIK vol 7 (토픽에 나오는 중급 문법)
2022-02-22
2022-02-22 317
27 [작문] Đáp án gợi ý đề thi Viết TOPIK kỳ 80 (최초 공개: 토픽 제80회 쓰기 참고 답안)
2022-01-26
2022-01-26 950
26 [어휘] Đề thi TOPIK II kỳ 80 sẽ xuất hiện gì??? (제80회 예상 어휘/표현)
2022-01-13
2022-01-13 837
25 [작문] Đáp án gợi ý cho môn viết câu 51, 52. 53, 54 TOPIK kỳ 78 (최초 공개: 토픽 제 78회 쓰기 참고 답안)
2021-10-25
2021-10-25 1,186
24 [어휘] Cùng nhau dự đoán từ vựng, chủ đề TOPIK II kỳ 78 cùng TALKING KOREA nhé! (토픽 78회! 토킹코리아 예상 어휘-주제)
2021-10-18
2021-10-18 382