Ngữ pháp,từ vựng, viết câu(문법/어휘/작문)

전체 문법 어휘 작문

[어휘] BẬT MÍ Dự đoán Đề thi TOPIK II kỳ 92!!! (제92회 예상 어휘/표현)

• 작성일: 2024-01-20  
• 조회: 3,806
🎯 𝗚𝗢́𝗖 𝗕𝗔̣̂𝗧 𝗠𝗜́ 𝗗𝗨̛̣ 𝗗𝗢𝗔́𝗡 𝗗𝗘̂̀ 𝗧𝗛𝗜 𝗧𝗢𝗣𝗜𝗞 𝗞𝗬̀ 𝟵𝟮
Phần 1: Từ vựng, quán dụng ngữ trong đề đọc
Vẫn như thường lệ, trước kỳ thi bao giờ Talking Korea cũng lên bài Top Secret dự đoán đề thi với độ chính xác cao.
Dưới đây là dự đoán từ vựng và quán dụng ngữ sẽ ra trong đề đọc.
Mọi người ôn tập đến đâu rồi? Nhớ lưu lại các dự đoán này để học Trúng, ôn Đúng nhé 😁🔥 Talking Korea - không ngừng nghiên cứu và cập nhật các xu hướng ra đề mới nhất!

🔥 Đội ngũ chuyên gia, giảng viên kinh nghiệm lâu năm về TOPIK!


Liên hệ ngay:
💥Chinh phục TOPIK cùng Talking Korea: https://www.facebook.com/TalkingKorea.VN
Địa chỉ: 서울특별시 금천구 가산디지털2로 43-14, 가산한화비즈메트로2차 718호, Seoul, South Korea
Email: cs_vn@talkingkorea.com


• Total : 60 ( 1/4 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
  [New] Cả Topik I và II_Kỳ 91_ĐỀ, ĐÁP ÁN ĐỌC + NGHE và LỜI THOẠI có thể tải về
2024-03-29
2024-03-29 7,650
59 TỪ VỰNG chắc chắn(?!) xuất hiện trong đề Topik 93 (제93회 예상 어휘/표현)
2024-04-02
2024-04-02 2,172
[어휘] BẬT MÍ Dự đoán Đề thi TOPIK II kỳ 92!!! (제92회 예상 어휘/표현)
2024-01-20
2024-01-20 3,806
57 [작문] Đề thi và đáp án mẫu Viết TOPIK kỳ 91 (91회 쓰기 문제와 참고 답안)
2023-11-13
2023-11-13 28,791
56 [어휘] Dự đoán Đề thi TOPIK II kỳ 91 có gì??? (제91회 예상 어휘/표현)
2023-10-31
2023-10-31 3,627
55 [작문] Đề thi và đáp án tham khảo Viết TOPIK kỳ 90 (90회 쓰기 문제와 참고 답안)
2023-10-16
2023-10-16 17,297
54 [어휘] Top secret Đề thi TOPIK II kỳ 90 có gì??? (제90회 예상 어휘/표현)
2023-10-04
2023-10-04 6,917
53 [작문] Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Tiếng Hàn năm 2023 (23년 베트남 고졸시험 한국어 기출문제)
2023-07-26
2023-07-26 2,409
52 [작문] Đề thi và đáp án tham khảo Đề Viết TOPIK kỳ 89 (89회 쓰기 문제와 참고 답안)
2023-07-09
2023-07-09 30,283
51 [어휘] Đề thi TOPIK II kỳ 89 sẽ xuất hiện gì??? (제89회 예상 어휘/표현)
2023-06-29
2023-06-29 4,885
50 [작문] Đề thi chính thức tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Hàn (베트남 고등학교 입학 시험 문제)
2023-06-24
2023-06-24 1,536
49 [작문] Đề thi và đáp án tham khảo Đề Viết TOPIK kỳ 88 (88회 쓰기 문제와 참고 답안)
2023-05-14
2023-05-14 31,904
48 [작문] Dự đoán đề thi TOPIK kỳ 88 (제88회 예상 어휘/표현)
2023-05-02
2023-05-02 4,622
47 [작문] Đề thi và đáp án tham khảo Đề Viết TOPIK kỳ 87 (87회 쓰기 문제와 참고 답안)
2023-04-09
2023-04-09 26,253
46 Đề thi TOPIK II kỳ 87 sẽ có gì??? (제87회 예상 어휘/표현)
2023-03-31
2023-03-31 6,581