Ngữ pháp,từ vựng, viết câu(문법/어휘/작문)

전체 문법 어휘 작문

[작문] Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Hàn [Đề thi tham khảo 2023] (2023년 베트남 고등학교 졸업 공인 한국어 시험 샘플 문제)

• 작성일: 2023-03-11  
• 조회: 2,634

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
Đề thi tham khảo môn tiếng Hàn!

Talking Korea đã sắp xếp phân tích theo từng hạng mục, sửa các lỗi sai và còn cung cấp đầy đủ đáp án chính xác.

Một số điểm đáng lưu ý về đề thi tham khảo lần này:

1. Các dạng câu hỏi vẫn tương tự đề thi của các năm trước, nhưng nhìn chung số lượng các câu hỏi độ khó cấp 2 giảm, số lượng các câu hỏi độ khó cấp 1 và 3 tăng lên.

So sánh với đề thi tham khảo năm ngoái thì

Cấp 0: 3 câu hỏi → 3 câu hỏi

Cấp 1: 16 câu hỏi → 20 câu hỏi

Cấp 2: 22 câu hỏi → 12 câu hỏi

Cấp 3: 9 câu hỏi → 15 câu hỏi

2. Xuất hiện nhiều hơn các câu hỏi với các từ vựng/ ngữ pháp căn bản, và tần suất xuất hiện của các biểu hiện ngữ pháp đặc biệt cũng cao hơn (~니까, ~도록...)

3. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số câu văn được diễn đạt hơi khó hiểu, không tự nhiên và nhiều câu hỏi gây tranh cãi.

Nếu bạn đã tham gia khóa Ngữ pháp căn bản của Talking Korea, bạn hoàn toàn có thể kiếm điểm tuyệt đối cho đề thi này!!!

XEM NGAY: https://www.talkingkorea.com/lecture/lecture_detail.php?cid=lecture_list&pidx=284

Bấm vào nút "DOWNLOAD" phía dưới cùng để tải về trọn bộ đề thi nhé.


Đề thi tham khảo - Tốt nghiệp THPT môn tiếng Hàn 2023.pdf
• Total : 60 ( 1/4 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
  [New] Cả Topik I và II_Kỳ 91_ĐỀ, ĐÁP ÁN ĐỌC + NGHE và LỜI THOẠI có thể tải về
2024-03-29
2024-03-29 7,652
59 TỪ VỰNG chắc chắn(?!) xuất hiện trong đề Topik 93 (제93회 예상 어휘/표현)
2024-04-02
2024-04-02 2,173
58 [어휘] BẬT MÍ Dự đoán Đề thi TOPIK II kỳ 92!!! (제92회 예상 어휘/표현)
2024-01-20
2024-01-20 3,806
57 [작문] Đề thi và đáp án mẫu Viết TOPIK kỳ 91 (91회 쓰기 문제와 참고 답안)
2023-11-13
2023-11-13 28,796
56 [어휘] Dự đoán Đề thi TOPIK II kỳ 91 có gì??? (제91회 예상 어휘/표현)
2023-10-31
2023-10-31 3,627
55 [작문] Đề thi và đáp án tham khảo Viết TOPIK kỳ 90 (90회 쓰기 문제와 참고 답안)
2023-10-16
2023-10-16 17,299
54 [어휘] Top secret Đề thi TOPIK II kỳ 90 có gì??? (제90회 예상 어휘/표현)
2023-10-04
2023-10-04 6,917
53 [작문] Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Tiếng Hàn năm 2023 (23년 베트남 고졸시험 한국어 기출문제)
2023-07-26
2023-07-26 2,410
52 [작문] Đề thi và đáp án tham khảo Đề Viết TOPIK kỳ 89 (89회 쓰기 문제와 참고 답안)
2023-07-09
2023-07-09 30,285
51 [어휘] Đề thi TOPIK II kỳ 89 sẽ xuất hiện gì??? (제89회 예상 어휘/표현)
2023-06-29
2023-06-29 4,885
50 [작문] Đề thi chính thức tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Hàn (베트남 고등학교 입학 시험 문제)
2023-06-24
2023-06-24 1,536
49 [작문] Đề thi và đáp án tham khảo Đề Viết TOPIK kỳ 88 (88회 쓰기 문제와 참고 답안)
2023-05-14
2023-05-14 31,905
48 [작문] Dự đoán đề thi TOPIK kỳ 88 (제88회 예상 어휘/표현)
2023-05-02
2023-05-02 4,622
47 [작문] Đề thi và đáp án tham khảo Đề Viết TOPIK kỳ 87 (87회 쓰기 문제와 참고 답안)
2023-04-09
2023-04-09 26,254
46 Đề thi TOPIK II kỳ 87 sẽ có gì??? (제87회 예상 어휘/표현)
2023-03-31
2023-03-31 6,581