FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내

• 작성일: 2022-05-25  
• 조회: 81
  • Talking Korea cung cấp giáo trình ở định dạng pdf kèm theo các khóa học. Các giáo trình pdf này đã bao gồm trong học phí khóa học.
  • 토킹코리아의 강의는 기본적으로 pdf 교재를 제공합니다. pdf 교재의 가격은 강의료에 포함되어 있습니다.
  • Có thể mua sách giấy tương ứng với mỗi khóa học. Bạn có thể thanh toán mua giáo trình theo hướng dẫn ở trang Bài học.
  • 강의에 따라 인쇄본 교재를 구입하실 수 있습니다. 해당 강의 페이지의 안내를 따라서 결제하시면 됩니다.
  • Sách giấy có ở cả Hàn Quốc và Việt Nam.
  • 인쇄본 교재 배송은 한국과 베트남만 가능합니다.
  • Thời gian giao sách: ở Hàn bạn có thể nhận sách trong vòng 3 ngày, ở Việt Nam thì tùy khu vực có thể lâu hơn.
  • 한국 배송은 영업일 기준 3일이고, 베트남은 배송업체 상황에 따라 다릅니다.
  • Các vấn đề liên quan đến Giao nhận sách, vui lòng liên hệ qua cs@talkingkorea.com.
  • 배송에 문제가 있는 경우, cs@talkingkorea.com으로 문의 바랍니다.


• Total : 6 ( 1/1 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 89
5 Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 73
4 Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 75
3 Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 72
2 Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 78
# Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 81