FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.

• 작성일: 2022-05-25  
• 조회: 75
  • Các bài giảng video của Talking Korea được tối ưu hóa cho trình duyệt Google Chrome. Các trình duyệt khác có thể gây ra lỗi.
  • 토킹코리아의 동영상 강의는 Google Chrome에 최적화되어 있습니다. 다른 브라우저에서는 오류가 생길 수 있습니다.
  • Nếu đường truyền Internet vẫn bình thường, nhưng không xem được bài giảng, đầu tiên bạn hãy tắt máy tính/ điện thoại rồi khởi động lại.
  • 인터넷 속도가 정상인데 강의가 안 보인다면 먼저 컴퓨터나 핸드폰을 껐다 켜 보시기 바랍니다.
  • Nếu sau thao tác khởi động lại máy mà vẫn không thấy bài giảng, vui lòng chụp lại màn hình hoặc quay video lại và gửi email báo lỗi về địa chỉ cs@talkingkorea.com.
    Khi gửi email, nếu bạn có thể cung cấp chi tiết về dòng máy và hệ điều hành đang sử dụng, thì sẽ giúp ích rất nhiều cho team kỹ thuật khi kiểm tra và khắc phục lỗi.
  • 위의 과정을 거쳤는데도 안 보이는 경우는, 화면을 캡처하거나 동영상으로 녹화해서 어떤 증상인지 cs@talkingkorea.com으로 보내주시기 바랍니다. 보내실 때, 컴퓨터의 기종과 OS를 함께 알려주시면 문제 해결에 도움이 됩니다.


• Total : 6 ( 1/1 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 89
5 Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 73
# Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 75
3 Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 72
2 Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 78
1 Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 80