FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.

• 작성일: 2022-05-25  
• 조회: 73
  • Talking Korea cung cấp các khóa học đa dạng, phù hợp với nhiều trình độ và mục tiêu khác nhau.

  • 토킹코리아는 여러분의 목표와 수준에 맞는 강의를 제공합니다.

  • Bạn có thể dễ dàng tìm thấy khóa học mình muốn thông qua ‘Tìm khóa học tùy chỉnh’ trên trang ‘Khóa học’.

  • ‘강의’페이지의 ‘맞춤강의 찾기’를 통해 원하는 강의를 쉽게 찾을 수 있습니다.
  • Nếu bạn chưa từng thi TOPIK nên không biết chính xác năng lực hiện tại của bản thân, hãy thử sức với dịch vụ level test miễn phí.

  • 토픽 시험을 본 적이 없어서 자신의 수준을 알 수 없다면 레벨테스트 서비스를 이용하실수 있습니다.

  • Chuyên gia Talking Korea sẽ phân tích kết quả bài test và đề xuất khóa học phù hợp với mục tiêu của bạn.

  • 토킹코리아의 전문가들이 여러분의 약점을 분석해서 목표에 맞는 강의를 추천해 드립니다.


  • Bạn cũng có thể nhận tư vấn trực tiếp từ tư vấn viên Talking Korea, bằng cách nhấn chọn biểu tượng Chatting ở góc cuối màn hình.
  • 화면 아래쪽의 상담 채팅을 통해서 상담원과 상의할 수도 있습니다.
• Total : 6 ( 1/1 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 89
5 Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 73
4 Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 75
# Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 73
2 Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 78
1 Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 81