TOPIK 정보

• Total : 140 ( 10/10 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
5 [Tiếng Việt] [안내/기타] BÍ MẬT ĐIỂM BÌNH QUÂN TỪNG KỸ NĂNG TOPIK [토픽 시험의 기능별 평균 점수]
2021-05-24
2021-05-24 2,609
4 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI KỲ 74 TẠI HÀN QUỐC 🖋 [토픽 제 74회 시험 신청 안내]
2021-05-24
2021-05-24 2,586
3 [Tiếng Việt] [안내/기타] Cô Minji của trung tâm Talking Korea đi thi thử kỳ thi Nói TOPIK [토픽 말하기 모의시험]
2021-05-24
2021-05-24 2,704
2 [Tiếng Việt] [안내/기타] THI THỬ TOPIK MÔN NÓI [말하기 평가 모의시험]
2021-05-24
2021-05-24 3,808
1 [Tiếng Việt] [안내/기타] LƯU Ý KHI ĐI THI TOPIK [토픽 시험 주의 사항]
2021-05-24
2021-05-24 2,956