TOPIK 정보

• Total : 132 ( 5/9 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
72 [中文] TOPIK考生注意事项 (수험생 주의사항)
2021-08-26
2021-08-26 389
71 [中文] TOPIK考试种类及等级 (TOPIK 등급, 응시료)
2021-08-16
2021-08-16 250
70 [中文] TOPIK 答题要领 (답안지 작성요령)
2021-08-15
2021-08-15 507
69 [Tiếng Việt] [Q&A] GIẢI ĐÁP THẮC MẮC ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 78 [제78회 토픽 접수에 관한 질문 및 대답]
2021-08-08
2021-08-08 1,481
68 [Tiếng Việt] [안내/기타] TOPIK UPDATE - SỬ DỤNG ĐƯỢC TRÊN ĐIỆN THOẠI 📱📱 [토픽 사이트 개선 - 핸드폰으로 사용 가능]️
2021-08-02
2021-08-02 1,532
67 [Tiếng Việt] [안내/기타] TRANG CHỦ TOPIK THAY ĐỔI GIAO DIỆN [토픽 사이트 홈페이지 변경]
2021-08-02
2021-08-02 497
66 [Tiếng Việt] [공지] HUẾ - THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TOPIK 78 [후에-응시원서 변경 안내] new
2021-08-02
2021-08-02 258
65 [Tiếng Việt] [공지] ĐÀ NẴNG - THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI (응시원서) TOPIK 78 [다낭-응시원서 변경 안내]
2021-08-02
2021-08-02 819
64 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 78 TẠI ĐÀ NẴNG [다낭에서 토픽 78회 접수 기간 안내]
2021-07-26
2021-07-26 395
63 [Tiếng Việt] [공지] ​​KỲ TOPIK THÁNG 10 CÓ TỔ CHỨC THI Ở HUẾ!!! [후에에서 10월에 토픽 시험 접수에 대한 안내]
2021-07-26
2021-07-26 331
62 [Tiếng Việt] [공지] CHỈ CÓ 1 ĐỢT ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 78 Ở HÀN QUỐC [제78회 - 토픽 접수 안내 (대한민국)]
2021-07-26
2021-07-26 290
61 [Tiếng Việt] [매뉴얼] HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỦY THI VÀ HOÀN TIỀN KỲ 77 [토픽 77회 - 응시 취소 및 환불 신청 방법에 대한 안내]
2021-07-12
2021-07-12 486
60 [Tiếng Việt] [공지] THÔNG BÁO KHẨN VỀ KỲ THI 77 TẠI HÀN QUỐC [제 77회 한국어능력시험 응시자 준수사항 안내]
2021-07-12
2021-07-12 329
59 [Tiếng Việt] [안내/기타] LƯU Ý KHI ĐI THI TOPIK [토픽 시험을 볼 때 꼭 알아봐야 하는 주의사항]
2021-07-12
2021-07-12 1,191
58 [Tiếng Việt] [안내/기타] GIÁO TRÌNH TALKING KOREA ĐÃ CÓ MẶT Ở VIỆT NAM [토킹코리아의 교재~~ 베트남에 도착!!!]
2021-07-12
2021-07-12 366
처음 1 2 3 4 5 6 7 8 9