Thông tin TOPIK(TOPIK 정보)

전체 공지 매뉴얼 Q&A 안내/기타

• Total : 139 ( 5/10 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
79 [안내/기타] Hành vi vi phạm quy chế thi TOPIK [부정행위 처리 대상 및 응시 자격 제한]
2021-10-20
2021-10-20 3,152
78 [안내/기타] CẤU TRÚC ĐỀ THI TOPIK SPEAKING [토픽 말하기 시험]
2021-10-14
2021-10-14 3,145
77 [공지] HUỶ THI TOPIK KỲ 78 Ở HUẾ
2021-10-04
2021-10-04 2,059
76 [공지] DỜI KÌ THI TOPIK 78 Ở TP. HỒ CHÍ MINH
2021-10-04
2021-10-04 3,144
75 [공지] HUỶ THI TOPIK KỲ 78 Ở ĐÀ NẴNG [다낭 제78회 한국어능력시험 시행 취소]
2021-10-04
2021-10-04 2,116
74 [공지] HỦY THI TOPIK THÁNG 10 Ở HÀ NỘI [하노이 제78회 한국어능력시험 시행 취소]
2021-10-04
2021-10-04 2,156
73 [안내/기타] KỲ 79 NHỮNG THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý KHI 🔥 [제79회 - 온라인 접수 주의사항 ]
2021-09-06
2021-09-06 2,468
72 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 79 Ở HÀN QUỐC [제79회 - 토픽 접수 안내 (대한민국)]
2021-08-30
2021-08-30 2,266
71 [공지] HƯỚNG DẪN IN ĐIỂM THI KỲ 77 [제77회- 성적 확인 및 출력 방법 안내]
2021-08-30
2021-08-30 2,235
70 [Q&A] GIẢI ĐÁP THẮC MẮC ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 78 [제78회 토픽 접수에 관한 질문 및 대답]
2021-08-08
2021-08-08 4,613
69 [매뉴얼] HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐĂNG KÝ THI TRÊN TRANG TOPIK (2021/08) [2021년 8월: 새로운 토픽 사이트에 접수 방법 안내]
2021-08-05
2021-08-05 13,810
68 [안내/기타] TOPIK UPDATE - SỬ DỤNG ĐƯỢC TRÊN ĐIỆN THOẠI 📱📱 [토픽 사이트 개선 - 핸드폰으로 사용 가능]️
2021-08-02
2021-08-02 4,229
67 [안내/기타] TRANG CHỦ TOPIK THAY ĐỔI GIAO DIỆN [토픽 사이트 홈페이지 변경]
2021-08-02
2021-08-02 2,919
66 [공지] HUẾ - THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TOPIK 78 [후에-응시원서 변경 안내] new
2021-08-02
2021-08-02 2,303
65 [공지] ĐÀ NẴNG - THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI (응시원서) TOPIK 78 [다낭-응시원서 변경 안내]
2021-08-02
2021-08-02 3,193