TOPIK 정보

• Total : 140 ( 5/10 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
80 [Tiếng Việt] [공지] HUỶ THI TOPIK KỲ 78 Ở ĐÀ NẴNG [다낭 제78회 한국어능력시험 시행 취소]
2021-10-04
2021-10-04 1,018
79 [Tiếng Việt] [공지] HỦY THI TOPIK THÁNG 10 Ở HÀ NỘI [하노이 제78회 한국어능력시험 시행 취소]
2021-10-04
2021-10-04 1,078
78 [中文] TOPIK报名流程 (시험접수방법안내)
2021-09-12
2021-09-12 2,455
77 [中文] 第79届 韩语能力考试报名方式变更通知 (79회 온라인 접수 유의사항)
2021-09-06
2021-09-06 1,187
76 [Tiếng Việt] [안내/기타] KỲ 79 NHỮNG THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý KHI 🔥 [제79회 - 온라인 접수 주의사항 ]
2021-09-06
2021-09-06 1,255
75 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 79 Ở HÀN QUỐC [제79회 - 토픽 접수 안내 (대한민국)]
2021-08-30
2021-08-30 1,175
74 [Tiếng Việt] [공지] HƯỚNG DẪN IN ĐIỂM THI KỲ 77 [제77회- 성적 확인 및 출력 방법 안내]
2021-08-30
2021-08-30 1,055
73 [中文] 第79届韩语能力考试(TOPIK)报名通知(韩国)(79회 접수 공지-한국)
2021-08-29
2021-08-29 1,277
72 [中文] 韩国TOPIK考试作弊事件!!! (부정행위 사례)
2021-08-26
2021-08-26 1,480
71 [中文] TOPIK考试作弊处理方针 (부정행위 처리방침)
2021-08-26
2021-08-26 1,648
70 [中文] TOPIK考生注意事项 (수험생 주의사항)
2021-08-26
2021-08-26 1,615
69 [中文] TOPIK考试种类及等级 (TOPIK 등급, 응시료)
2021-08-16
2021-08-16 1,470
68 [中文] TOPIK 答题要领 (답안지 작성요령)
2021-08-15
2021-08-15 1,788
67 [Tiếng Việt] [Q&A] GIẢI ĐÁP THẮC MẮC ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 78 [제78회 토픽 접수에 관한 질문 및 대답]
2021-08-08
2021-08-08 3,089
66 [Tiếng Việt] [안내/기타] TOPIK UPDATE - SỬ DỤNG ĐƯỢC TRÊN ĐIỆN THOẠI 📱📱 [토픽 사이트 개선 - 핸드폰으로 사용 가능]️
2021-08-02
2021-08-02 2,589