Thông tin TOPIK(TOPIK 정보)

전체 공지 매뉴얼 Q&A 안내/기타

• Total : 139 ( 2/10 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
124 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 95 Ở HÀN (한국에서 토픽 제95회 신청 기간 안내)
2024-05-19
2024-05-19 1,111
123 ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 94 Ở VIỆT NAM
2024-02-27
2024-02-27 1,615
122 ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 93 Ở HÀN
2024-02-05
2024-02-05 2,009
121 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 90 Ở HÀN (한국에서 토픽 제90회 신청 기간 안내)
2023-07-26
2023-07-26 1,856
120 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 90 Ở VIỆT NAM - tất cả các khu vực (베트남 제90회 접수 공지)
2023-07-13
2023-07-13 1,125
119 [매뉴얼] Tra cứu số báo danh trên trang web topik.iigvietnam.com ( topik.iigvietnam.com에서 수험번호 확인 방법)
2023-05-23
2023-05-23 7,273
118 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 89 Ở HÀN (한국에서 토픽 제89회 신청 기간 안내)
2023-05-22
2023-05-22 2,069
117 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 89 Ở VIỆT NAM - tất cả các khu vực (베트남 제89회 접수 공지)
2023-05-09
2023-05-09 1,926
116 [안내/기타] PHIẾU TRẢ LỜI / PHIẾU ĐÁP ÁN / GIẤY THI của TOPIK I và TOPIK II (일반 토픽 답안지 양식)
2023-04-04
2023-04-04 5,732
115 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 87 Ở VIỆT NAM - tất cả các khu vực (베트남 제87회 접수 공지)
2023-03-01
2023-03-01 2,627
114 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 87 Ở HÀN (한국에서 토픽 제87회 신청 기간 안내)
2023-02-02
2023-02-02 3,020
113 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 86 Ở HÀN (한국에서 토픽 제86회 신청 기간 안내)
2022-11-29
2022-11-29 6,334
112 (안내/기타) LƯU Ý KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN LẦN THỨ 84 VIỆT NAM (베트남 제84회 한국어능력시험 응시자 유의사항)
2022-10-10
2022-10-10 6,950
111 [공지] Lịch thi TOPIK chính thức năm 2023 (2023년 토픽 시험 일정)
2022-10-05
2022-10-05 11,105
110 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 85 Ở HÀN (한국에서 토픽 제85회 신청 기간 안내)
2022-08-30
2022-08-30 2,901