TOPIK 정보

• Total : 140 ( 2/10 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
  [Tiếng Việt] [매뉴얼] Cách tạo tài khoản trên trang chủ TOPIK mới (New TOPIK.go.kr 회원가입 방법)
2021-07-29
2021-07-29 10,644
  [Tiếng Việt] [안내/기타] TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC CẤP ĐỘ KỲ THI TOPIK NHƯ THẾ NÀO? [등급별 평가 기준]
2021-06-14
2021-06-14 2,148
  [Tiếng Việt] [안내/기타] CẤU TRÚC ĐỀ THI TOPIK VÀ THANG ĐIỂM [토픽 문제 구성 및 채점 기준]
2021-06-14
2021-06-14 14,349
122 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 89 Ở HÀN (한국에서 토픽 제89회 신청 기간 안내)
2023-05-22
2023-05-22 495
121 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 89 Ở VIỆT NAM - tất cả các khu vực (베트남 제89회 접수 공지)
2023-05-09
2023-05-09 546
120 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 87 Ở VIỆT NAM - tất cả các khu vực (베트남 제87회 접수 공지)
2023-03-01
2023-03-01 1,342
119 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 87 Ở HÀN (한국에서 토픽 제87회 신청 기간 안내)
2023-02-02
2023-02-02 1,505
118 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 86 Ở HÀN (한국에서 토픽 제86회 신청 기간 안내)
2022-11-29
2022-11-29 4,943
117 [Tiếng Việt] (안내/기타) LƯU Ý KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN LẦN THỨ 84 VIỆT NAM (베트남 제84회 한국어능력시험 응시자 유의사항)
2022-10-10
2022-10-10 5,292
116 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 85 Ở HÀN (한국에서 토픽 제85회 신청 기간 안내)
2022-08-30
2022-08-30 1,737
115 [Oʻzbekcha] Imtihon topshiruvchilar uchun eslatmalar (응시자 유의사항)
2022-08-14
2022-08-14 1,353
114 [Oʻzbekcha] To'lovni qaytarish (환불 신청)
2022-08-02
2022-08-02 1,243
113 [Oʻzbekcha] Imtihon to'lovini to'lash (응시료 결제)
2022-08-02
2022-08-02 1,204
112 [Oʻzbekcha] Fotosuratlarni ro'yxatdan o'tkazish (사진 등록 )
2022-08-02
2022-08-02 1,220
111 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 84 Ở HÀN (한국에서 토픽 제84회 신청 기간 안내)
2022-07-25
2022-07-25 931