TOPIK 정보

• Total : 124 ( 8/9 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
19 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 75 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH [토픽 시험 75회 - 호치민에서 접수 기간 안내]
2021-06-14
2021-06-14 131
18 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI KỲ 75 TẠI HÀ NỘI [ 토픽 시험 75회 - 하노이에서 신청 기간 안내]
2021-06-14
2021-06-14 148
17 [Tiếng Việt] [안내/기타] Lựa chọn phương pháp ôn luyện phù hợp. [토픽 시험! 합리적인 공부 방법 찾기]
2021-06-07
2021-06-07 128
16 [Tiếng Việt] [안내/기타] Xác định mục tiêu TOPIK hợp lý ️🥊️ [합리적인 토픽 목표 정하기]
2021-06-07
2021-06-07 201
15 [Tiếng Việt] ️⛳[토픽정보] Mục tiêu điểm TOPIK theo từng hạng mục được định ra như thế nào? [토픽영역별 목표점수 어떻게 정할까요?]
2021-06-07
2021-06-07 235
14 [Tiếng Việt] [안내/기타] Bí mật điểm số trung bình của Topik. [토픽 평균점수 비밀에 대한 이야기]🔥
2021-06-07
2021-06-07 129
13 [Tiếng Việt] [안내/기타] Bằng TOPIK cấp mấy thì có giá trị? [토픽은 몇 급을 취득해야 의미가 있을까요?]
2021-06-07
2021-06-07 136
12 [Tiếng Việt] [공지] CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT KỲ 74 TẠI HÀN QUỐC [제 74회 주의사항]
2021-05-24
2021-05-24 114
11 [Tiếng Việt] [공지] DỜI LỊCH THI TOPIK KỲ THÁNG 1/2021 [2021년 1월에 74회 토픽 시험 기간이 연기된다]
2021-05-24
2021-05-24 148
10 [Tiếng Việt] [안내/기타] ĐIỂM THI TOPIK BÌNH QUÂN ĐÃ CÓ SỰ THAY ĐỔI ĐÁNG KỂ!!! [평균 점수에 큰 변화]
2021-05-24
2021-05-24 157
9 [Tiếng Việt] [매뉴얼] CÁCH THAY ĐỔI ẢNH DỰ THI TOPIK 🔥🔥 [토픽 시험 사진 변경 방법]
2021-05-24
2021-05-24 210
8 [Tiếng Việt] [안내/기타] QUÊN SỐ BÁO DANH LÀM THẾ NÀO ĐỂ XEM ĐIỂM? [수험번호 잊어버리면 어떻게 해야 될까?]
2021-05-24
2021-05-24 287
7 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 74 Ở HÀN QUỐC ĐỢT 2 [제 74회 토픽 신청 2차 안내]
2021-05-24
2021-05-24 147
6 [Tiếng Việt] [안내/기타] BÍ MẬT ĐIỂM BÌNH QUÂN TỪNG KỸ NĂNG TOPIK [토픽 시험의 기능별 평균 점수]
2021-05-24
2021-05-24 144
5 [Tiếng Việt] [매뉴얼] CÁCH XEM ĐIỂM THI VÀ IN CHỨNG CHỈ TOPIK [토픽 성적 확인 및 자격증 출력 방법 안내]
2021-05-24
2021-05-24 206
처음 1 2 3 4 5 6 7 8 9