TOPIK 정보

• Total : 132 ( 8/9 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
27 [Tiếng Việt] [공지] HÀ NỘI-THANH TOÁN LỆ PHÍ THI VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN [75회-하노이-개인정보 수정 및 응시료 결제 안내]💰
2021-06-14
2021-06-14 295
26 [Tiếng Việt] [안내/기타] NHỮNG LƯU Ý SAU KHI ĐĂNG KÝ ONLINE [주의사항 - 올라인 접수에 대한 질문-대답]
2021-06-14
2021-06-14 284
25 [Tiếng Việt] [공지] TIẾP NHẬN ĐĂNG KÍ BỔ SUNG TOPIK II KÌ 75 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (호치민에서 토픽 시험 75회 - 추가 접수 안내)
2021-06-14
2021-06-14 285
24 [Tiếng Việt] [공지] IN GIẤY BÁO DỰ THI KỲ 74 TẠI HÀN QUỐC [한국에서 74회 수험표 출력 기간 안내]
2021-06-14
2021-06-14 285
23 [Tiếng Việt] [안내/기타] CƠ HỘI THI THỬ TOPIK SPEAKING [토픽 말하기 테스트 기회를 놓지 마세요 ^^!]
2021-06-14
2021-06-14 389
22 [Tiếng Việt] [공지] LỊCH THI TOPIK 2021 [2021년에 토픽 시험기간 발표]
2021-06-14
2021-06-14 284
21 [Tiếng Việt] [공지] THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THI TOPIK KỲ 74 Ở HÀN [한국에서 시험 74회-시험장 변경 안내]
2021-06-14
2021-06-14 283
20 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 75 TẠI HÀN QUỐC [토픽 시험 75회 - 한국에서 접수 기간 안내]
2021-06-14
2021-06-14 318
19 [Tiếng Việt] [안내/기타] TẠI SAO ĐIỂM BÌNH QUÂN KỲ 73 TĂNG ĐỘT BIẾN?!! [73회의 평균 점수가 왜 이렇게 격증될까요?]❓❓❓
2021-06-14
2021-06-14 286
18 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 75 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH [토픽 시험 75회 - 호치민에서 접수 기간 안내]
2021-06-14
2021-06-14 311
17 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI KỲ 75 TẠI HÀ NỘI [ 토픽 시험 75회 - 하노이에서 신청 기간 안내]
2021-06-14
2021-06-14 295
16 [Tiếng Việt] [안내/기타] Lựa chọn phương pháp ôn luyện phù hợp. [토픽 시험! 합리적인 공부 방법 찾기]
2021-06-07
2021-06-07 330
15 [Tiếng Việt] [안내/기타] Xác định mục tiêu TOPIK hợp lý ️🥊️ [합리적인 토픽 목표 정하기]
2021-06-07
2021-06-07 359
14 [Tiếng Việt] ️⛳[토픽정보] Mục tiêu điểm TOPIK theo từng hạng mục được định ra như thế nào? [토픽영역별 목표점수 어떻게 정할까요?]
2021-06-07
2021-06-07 508
13 [Tiếng Việt] [안내/기타] Bí mật điểm số trung bình của Topik. [토픽 평균점수 비밀에 대한 이야기]🔥
2021-06-07
2021-06-07 307
처음 1 2 3 4 5 6 7 8 9