TOPIK 정보

• Total : 124 ( 9/9 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
4 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI KỲ 74 TẠI HÀN QUỐC 🖋 [토픽 제 74회 시험 신청 안내]
2021-05-24
2021-05-24 161
3 [Tiếng Việt] [안내/기타] Cô Minji của trung tâm Talking Korea đi thi thử kỳ thi Nói TOPIK [토픽 말하기 모의시험]
2021-05-24
2021-05-24 263
2 [Tiếng Việt] [안내/기타] THI THỬ TOPIK MÔN NÓI [말하기 평가 모의시험]
2021-05-24
2021-05-24 137
1 [Tiếng Việt] [안내/기타] LƯU Ý KHI ĐI THI TOPIK [토픽 시험 주의 사항]
2021-05-24
2021-05-24 510
처음 1 2 3 4 5 6 7 8 9