Thông tin TOPIK(TOPIK 정보)

전체 공지 매뉴얼 Q&A 안내/기타

• Total : 137 ( 9/10 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
17 [공지] ĐĂNG KÝ THI KỲ 75 TẠI HÀ NỘI [ 토픽 시험 75회 - 하노이에서 신청 기간 안내]
2021-06-14
2021-06-14 3,155
16 [안내/기타] Lựa chọn phương pháp ôn luyện phù hợp. [토픽 시험! 합리적인 공부 방법 찾기]
2021-06-07
2021-06-07 3,405
15 [안내/기타] Xác định mục tiêu TOPIK hợp lý ️🥊️ [합리적인 토픽 목표 정하기]
2021-06-07
2021-06-07 3,494
14 ️⛳[토픽정보] Mục tiêu điểm TOPIK theo từng hạng mục được định ra như thế nào? [토픽영역별 목표점수 어떻게 정할까요?]
2021-06-07
2021-06-07 4,102
13 [안내/기타] Bí mật điểm số trung bình của Topik. [토픽 평균점수 비밀에 대한 이야기]🔥
2021-06-07
2021-06-07 3,602
12 [안내/기타] Bằng TOPIK cấp mấy thì có giá trị? [토픽은 몇 급을 취득해야 의미가 있을까요?]
2021-06-07
2021-06-07 3,725
11 [공지] CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT KỲ 74 TẠI HÀN QUỐC [제 74회 주의사항]
2021-05-24
2021-05-24 3,459
10 [공지] DỜI LỊCH THI TOPIK KỲ THÁNG 1/2021 [2021년 1월에 74회 토픽 시험 기간이 연기된다]
2021-05-24
2021-05-24 3,630
9 [안내/기타] ĐIỂM THI TOPIK BÌNH QUÂN ĐÃ CÓ SỰ THAY ĐỔI ĐÁNG KỂ!!! [평균 점수에 큰 변화]
2021-05-24
2021-05-24 3,811
8 [매뉴얼] CÁCH THAY ĐỔI ẢNH DỰ THI TOPIK 🔥🔥 [토픽 시험 사진 변경 방법]
2021-05-24
2021-05-24 5,386
7 [안내/기타] QUÊN SỐ BÁO DANH LÀM THẾ NÀO ĐỂ XEM ĐIỂM? [수험번호 잊어버리면 어떻게 해야 될까?]
2021-05-24
2021-05-24 4,099
6 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 74 Ở HÀN QUỐC ĐỢT 2 [제 74회 토픽 신청 2차 안내]
2021-05-24
2021-05-24 3,531
5 [안내/기타] BÍ MẬT ĐIỂM BÌNH QUÂN TỪNG KỸ NĂNG TOPIK [토픽 시험의 기능별 평균 점수]
2021-05-24
2021-05-24 3,680
4 [공지] ĐĂNG KÝ THI KỲ 74 TẠI HÀN QUỐC 🖋 [토픽 제 74회 시험 신청 안내]
2021-05-24
2021-05-24 3,592
3 [안내/기타] Cô Minji của trung tâm Talking Korea đi thi thử kỳ thi Nói TOPIK [토픽 말하기 모의시험]
2021-05-24
2021-05-24 3,906