TOPIK 정보

• Total : 132 ( 9/9 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
12 [Tiếng Việt] [안내/기타] Bằng TOPIK cấp mấy thì có giá trị? [토픽은 몇 급을 취득해야 의미가 있을까요?]
2021-06-07
2021-06-07 316
11 [Tiếng Việt] [공지] CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT KỲ 74 TẠI HÀN QUỐC [제 74회 주의사항]
2021-05-24
2021-05-24 274
10 [Tiếng Việt] [공지] DỜI LỊCH THI TOPIK KỲ THÁNG 1/2021 [2021년 1월에 74회 토픽 시험 기간이 연기된다]
2021-05-24
2021-05-24 342
9 [Tiếng Việt] [안내/기타] ĐIỂM THI TOPIK BÌNH QUÂN ĐÃ CÓ SỰ THAY ĐỔI ĐÁNG KỂ!!! [평균 점수에 큰 변화]
2021-05-24
2021-05-24 375
8 [Tiếng Việt] [매뉴얼] CÁCH THAY ĐỔI ẢNH DỰ THI TOPIK 🔥🔥 [토픽 시험 사진 변경 방법]
2021-05-24
2021-05-24 600
7 [Tiếng Việt] [안내/기타] QUÊN SỐ BÁO DANH LÀM THẾ NÀO ĐỂ XEM ĐIỂM? [수험번호 잊어버리면 어떻게 해야 될까?]
2021-05-24
2021-05-24 489
6 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 74 Ở HÀN QUỐC ĐỢT 2 [제 74회 토픽 신청 2차 안내]
2021-05-24
2021-05-24 290
5 [Tiếng Việt] [안내/기타] BÍ MẬT ĐIỂM BÌNH QUÂN TỪNG KỸ NĂNG TOPIK [토픽 시험의 기능별 평균 점수]
2021-05-24
2021-05-24 307
4 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI KỲ 74 TẠI HÀN QUỐC 🖋 [토픽 제 74회 시험 신청 안내]
2021-05-24
2021-05-24 320
3 [Tiếng Việt] [안내/기타] Cô Minji của trung tâm Talking Korea đi thi thử kỳ thi Nói TOPIK [토픽 말하기 모의시험]
2021-05-24
2021-05-24 429
2 [Tiếng Việt] [안내/기타] THI THỬ TOPIK MÔN NÓI [말하기 평가 모의시험]
2021-05-24
2021-05-24 310
1 [Tiếng Việt] [안내/기타] LƯU Ý KHI ĐI THI TOPIK [토픽 시험 주의 사항]
2021-05-24
2021-05-24 684
처음 1 2 3 4 5 6 7 8 9