TOPIK 정보

• Total : 140 ( 6/10 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
65 [Tiếng Việt] [안내/기타] TRANG CHỦ TOPIK THAY ĐỔI GIAO DIỆN [토픽 사이트 홈페이지 변경]
2021-08-02
2021-08-02 1,556
64 [Tiếng Việt] [공지] HUẾ - THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TOPIK 78 [후에-응시원서 변경 안내] new
2021-08-02
2021-08-02 1,222
63 [Tiếng Việt] [공지] ĐÀ NẴNG - THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI (응시원서) TOPIK 78 [다낭-응시원서 변경 안내]
2021-08-02
2021-08-02 1,972
62 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 78 TẠI ĐÀ NẴNG [다낭에서 토픽 78회 접수 기간 안내]
2021-07-26
2021-07-26 1,412
61 [Tiếng Việt] [공지] ​​KỲ TOPIK THÁNG 10 CÓ TỔ CHỨC THI Ở HUẾ!!! [후에에서 10월에 토픽 시험 접수에 대한 안내]
2021-07-26
2021-07-26 1,351
60 [Tiếng Việt] [공지] CHỈ CÓ 1 ĐỢT ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 78 Ở HÀN QUỐC [제78회 - 토픽 접수 안내 (대한민국)]
2021-07-26
2021-07-26 1,347
59 [Tiếng Việt] [매뉴얼] HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỦY THI VÀ HOÀN TIỀN KỲ 77 [토픽 77회 - 응시 취소 및 환불 신청 방법에 대한 안내]
2021-07-12
2021-07-12 2,434
58 [Tiếng Việt] [공지] THÔNG BÁO KHẨN VỀ KỲ THI 77 TẠI HÀN QUỐC [제 77회 한국어능력시험 응시자 준수사항 안내]
2021-07-12
2021-07-12 1,379
57 [Tiếng Việt] [안내/기타] LƯU Ý KHI ĐI THI TOPIK [토픽 시험을 볼 때 꼭 알아봐야 하는 주의사항]
2021-07-12
2021-07-12 2,431
56 [Tiếng Việt] [안내/기타] GIÁO TRÌNH TALKING KOREA ĐÃ CÓ MẶT Ở VIỆT NAM [토킹코리아의 교재~~ 베트남에 도착!!!]
2021-07-12
2021-07-12 1,668
55 [Tiếng Việt] [공지] 15h chiều (giờ Hàn) ngày 30/6/2021 có kết quả TOPIK kỳ 76! [76회의 점수 확인 가능]
2021-07-12
2021-07-12 1,585
54 [Tiếng Việt] [공지] ĐÃ CÓ THỂ IN GIẤY BÁO DỰ THI KỲ 77 [토픽 77회 - 수험표 출력 안내]
2021-07-12
2021-07-12 1,666
53 [Tiếng Việt] [공지] HỦY KÌ THI TOPIK 77 Ở HÀ NỘI [하노이에서 토픽 77회 시험 취소에 대한 안내]
2021-06-28
2021-06-28 1,625
52 [Tiếng Việt] [공지] DỜI KÌ THI TOPIK 77 Ở TP. HỒ CHÍ MINH [호치민에서 토픽 77회 시험 연기에 대한 안내]
2021-06-28
2021-06-28 1,584
51 [Tiếng Việt] [안내/기타] KỲ THI TOPIK TỔ CHỨC KHI NÀO, Ở ĐÂU? [토픽 시험은 언제, 어디서 볼까요❓❔❓❔
2021-06-14
2021-06-14 2,368