TOPIK 정보

• Total : 140 ( 4/10 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
95 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 81 Ở HÀN [한국에서 토픽 제80회 신청 기간 안내]
2022-02-10
2022-02-10 1,008
94 [Tiếng Việt] [Q&A] Đăng ký thi TOPIK ở khu vực TP. Hồ Chí Minh (호치민지역 토픽 접수에 관한 질문 및 대답)
2022-01-14
2022-01-14 2,629
93 [Tiếng Việt] [매뉴얼] Hướng dẫn chi tiết Đăng ký thi TOPIK trên topik.kecvn.com (topik.kecvn.com 사이트에 접수 방법 안내)
2022-01-10
2022-01-10 7,244
92 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÍ THI KÌ TOPIK 81 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ((제81회 호치민지역 한국어능력시험 접수 공고문)
2022-01-05
2022-01-05 1,230
91 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI KỲ 81 KHU VỰC HÀ NỘI (제81회 하노이지역 한국어능력시험 접수 공고문)
2022-01-05
2022-01-05 1,180
90 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 80 Ở HÀN [한국에서 토픽 제80회 신청 기간 안내]
2021-12-06
2021-12-06 933
89 [Tiếng Việt] [안내/기타] THAY ĐỔI ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI TOPIK Ở HÀ NỘI [하노이에서 한국어능력시험 시행기관 변경]
2021-12-06
2021-12-06 994
88 [Tiếng Việt] [안내/기타] Đáp án tham khảo đề thi Viết kỳ (79회 쓰기 문제 참고답안)
2021-11-15
2021-11-15 6,380
87 [中文] 2022年TOPIK考试计划出炉!
2021-11-12
2021-11-12 1,169
86 [Tiếng Việt] [안내/기타] ĐỀ THI TOPIK II KỲ 79 SẼ XUẤT HIỆN GÌ?
2021-10-30
2021-10-30 1,766
85 [中文] 考试作弊行为及处理规定 - 手机及类似所有的电子设备不可带入考场
2021-10-25
2021-10-25 1,373
84 [Tiếng Việt] [안내/기타] Hành vi vi phạm quy chế thi TOPIK [부정행위 처리 대상 및 응시 자격 제한]
2021-10-20
2021-10-20 1,772
83 [Tiếng Việt] [안내/기타] CẤU TRÚC ĐỀ THI TOPIK SPEAKING [토픽 말하기 시험]
2021-10-14
2021-10-14 1,778
82 [Tiếng Việt] [공지] HUỶ THI TOPIK KỲ 78 Ở HUẾ
2021-10-04
2021-10-04 1,042
81 [Tiếng Việt] [공지] DỜI KÌ THI TOPIK 78 Ở TP. HỒ CHÍ MINH
2021-10-04
2021-10-04 1,996