Thông tin TOPIK(TOPIK 정보)

전체 공지 매뉴얼 Q&A 안내/기타

• Total : 137 ( 4/10 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
92 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 81 Ở HÀN [한국에서 토픽 제80회 신청 기간 안내]
2022-02-10
2022-02-10 1,871
91 [안내/기타] Đề thi chính thức TOPIK kỳ 64 Kèm file dịch tiếng Việt (64회 기출문제 + 베트남어 해셜 다운로드)
2022-01-19
2022-01-19 5,239
90 [Q&A] Đăng ký thi TOPIK ở khu vực TP. Hồ Chí Minh (호치민지역 토픽 접수에 관한 질문 및 대답)
2022-01-14
2022-01-14 3,508
89 [매뉴얼] Hướng dẫn chi tiết Đăng ký thi TOPIK trên topik.kecvn.com (topik.kecvn.com 사이트에 접수 방법 안내)
2022-01-10
2022-01-10 8,641
88 [안내/기타] Cách phiên âm Họ tên tiếng Việt sang tiếng Hàn (베트남어의 한글 표기)
2022-01-08
2022-01-08 11,321
87 [공지] ĐĂNG KÍ THI KÌ TOPIK 81 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ((제81회 호치민지역 한국어능력시험 접수 공고문)
2022-01-05
2022-01-05 2,190
86 [공지] ĐĂNG KÝ THI KỲ 81 KHU VỰC HÀ NỘI (제81회 하노이지역 한국어능력시험 접수 공고문)
2022-01-05
2022-01-05 2,070
85 [매뉴얼] KIỂM TRA ẢNH DỰ THI HỢP LỆ TRÊN WEB topik.go.kr [사진 등록 확인 방법]
2021-12-06
2021-12-06 5,991
84 [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 80 Ở HÀN [한국에서 토픽 제80회 신청 기간 안내]
2021-12-06
2021-12-06 1,764
83 [안내/기타] THAY ĐỔI ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI TOPIK Ở HÀ NỘI [하노이에서 한국어능력시험 시행기관 변경]
2021-12-06
2021-12-06 1,904
82 [안내/기타] Đáp án tham khảo đề thi Viết kỳ (79회 쓰기 문제 참고답안)
2021-11-15
2021-11-15 12,908
81 [안내/기타] ĐỀ THI TOPIK II KỲ 79 SẼ XUẤT HIỆN GÌ?
2021-10-30
2021-10-30 2,817
80 [안내/기타] Cấu trúc và đáp án đề thi nói TOPIK SPEAKING [토픽 말하기 모의시험: 유형 구조 및 참고 답안]
2021-10-25
2021-10-25 3,462
79 [안내/기타] Hành vi vi phạm quy chế thi TOPIK [부정행위 처리 대상 및 응시 자격 제한]
2021-10-20
2021-10-20 2,843
78 [안내/기타] CẤU TRÚC ĐỀ THI TOPIK SPEAKING [토픽 말하기 시험]
2021-10-14
2021-10-14 2,857