TOPIK 정보

• Total : 124 ( 4/9 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
79 [中文] 韩国TOPIK考试作弊事件!!! (부정행위 사례)
2021-08-26
2021-08-26 214
78 [中文] TOPIK考试作弊处理方针 (부정행위 처리방침)
2021-08-26
2021-08-26 321
77 [中文] TOPIK考生注意事项 (수험생 주의사항)
2021-08-26
2021-08-26 215
76 [Tiếng Việt] [매뉴얼] Hướng dẫn kiểm tra điểm và in chứng chỉ TOPIK (TOPIK 성적 확인하는 방법)
2021-08-18
2021-08-18 3,762
75 [中文] TOPIK考试种类及等级 (TOPIK 등급, 응시료)
2021-08-16
2021-08-16 150
74 [中文] TOPIK 答题要领 (답안지 작성요령)
2021-08-15
2021-08-15 305
73 [Tiếng Việt] [Q&A] GIẢI ĐÁP THẮC MẮC ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 78 [제78회 토픽 접수에 관한 질문 및 대답]
2021-08-08
2021-08-08 1,135
72 [Tiếng Việt] [매뉴얼] HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐĂNG KÝ THI TRÊN TRANG TOPIK (2021/08) [2021년 8월: 새로운 토픽 사이트에 접수 방법 안내]
2021-08-05
2021-08-05 4,396
71 [Tiếng Việt] [안내/기타] TOPIK UPDATE - SỬ DỤNG ĐƯỢC TRÊN ĐIỆN THOẠI 📱📱 [토픽 사이트 개선 - 핸드폰으로 사용 가능]️
2021-08-02
2021-08-02 1,292
70 [Tiếng Việt] [안내/기타] TRANG CHỦ TOPIK THAY ĐỔI GIAO DIỆN [토픽 사이트 홈페이지 변경]
2021-08-02
2021-08-02 256
69 [Tiếng Việt] [공지] HUẾ - THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TOPIK 78 [후에-응시원서 변경 안내] new
2021-08-02
2021-08-02 108
68 [Tiếng Việt] [공지] ĐÀ NẴNG - THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI (응시원서) TOPIK 78 [다낭-응시원서 변경 안내]
2021-08-02
2021-08-02 534
67 [Tiếng Việt] [매뉴얼] Cách tạo tài khoản trên trang chủ TOPIK mới (New TOPIK.go.kr 회원가입 방법)
2021-07-29
2021-07-29 2,182
66 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 78 TẠI ĐÀ NẴNG [다낭에서 토픽 78회 접수 기간 안내]
2021-07-26
2021-07-26 229
65 [Tiếng Việt] [공지] ​​KỲ TOPIK THÁNG 10 CÓ TỔ CHỨC THI Ở HUẾ!!! [후에에서 10월에 토픽 시험 접수에 대한 안내]
2021-07-26
2021-07-26 167
처음 1 2 3 4 5 6 7 8 9