TOPIK 정보

• Total : 132 ( 4/9 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
87 [Tiếng Việt] [안내/기타] Cấu trúc và đáp án đề thi nói TOPIK SPEAKING [토픽 말하기 모의시험: 유형 구조 및 참고 답안]
2021-10-25
2021-10-25 388
86 [Tiếng Việt] [안내/기타] Hành vi vi phạm quy chế thi TOPIK [부정행위 처리 대상 및 응시 자격 제한]
2021-10-20
2021-10-20 813
85 [Tiếng Việt] [안내/기타] CẤU TRÚC ĐỀ THI TOPIK SPEAKING [토픽 말하기 시험]
2021-10-14
2021-10-14 834
84 [Tiếng Việt] [공지] HUỶ THI TOPIK KỲ 78 Ở HUẾ
2021-10-04
2021-10-04 262
83 [Tiếng Việt] [공지] DỜI KÌ THI TOPIK 78 Ở TP. HỒ CHÍ MINH
2021-10-04
2021-10-04 1,026
82 [Tiếng Việt] [공지] HUỶ THI TOPIK KỲ 78 Ở ĐÀ NẴNG [다낭 제78회 한국어능력시험 시행 취소]
2021-10-04
2021-10-04 278
81 [Tiếng Việt] [공지] HỦY THI TOPIK THÁNG 10 Ở HÀ NỘI [하노이 제78회 한국어능력시험 시행 취소]
2021-10-04
2021-10-04 266
80 [中文] TOPIK报名流程 (시험접수방법안내)
2021-09-12
2021-09-12 591
79 [中文] 第79届 韩语能力考试报名方式变更通知 (79회 온라인 접수 유의사항)
2021-09-06
2021-09-06 237
78 [Tiếng Việt] [안내/기타] KỲ 79 NHỮNG THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý KHI 🔥 [제79회 - 온라인 접수 주의사항 ]
2021-09-06
2021-09-06 417
77 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 79 Ở HÀN QUỐC [제79회 - 토픽 접수 안내 (대한민국)]
2021-08-30
2021-08-30 438
76 [Tiếng Việt] [공지] HƯỚNG DẪN IN ĐIỂM THI KỲ 77 [제77회- 성적 확인 및 출력 방법 안내]
2021-08-30
2021-08-30 316
75 [中文] 第79届韩语能力考试(TOPIK)报名通知(韩国)(79회 접수 공지-한국)
2021-08-29
2021-08-29 289
74 [中文] 韩国TOPIK考试作弊事件!!! (부정행위 사례)
2021-08-26
2021-08-26 414
73 [中文] TOPIK考试作弊处理方针 (부정행위 처리방침)
2021-08-26
2021-08-26 464
처음 1 2 3 4 5 6 7 8 9