TOPIK 정보

• Total : 147 ( 4/10 pages)
NO. 제 목 등록일자 조회
102 [Tiếng Việt] [공지] Công bố kết quả thi TOPIK kỳ 80 (제80회 시험 성적 발표)
2022-02-22
2022-02-22 1,301
101 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 81 Ở HÀN [한국에서 토픽 제80회 신청 기간 안내]
2022-02-10
2022-02-10 1,257
100 [Tiếng Việt] [안내/기타] Đề thi chính thức TOPIK kỳ 64 Kèm file dịch tiếng Việt (64회 기출문제 + 베트남어 해셜 다운로드)
2022-01-19
2022-01-19 3,032
99 [Tiếng Việt] [Q&A] Đăng ký thi TOPIK ở khu vực TP. Hồ Chí Minh (호치민지역 토픽 접수에 관한 질문 및 대답)
2022-01-14
2022-01-14 2,883
98 [Tiếng Việt] [매뉴얼] Hướng dẫn chi tiết Đăng ký thi TOPIK trên topik.kecvn.com (topik.kecvn.com 사이트에 접수 방법 안내)
2022-01-10
2022-01-10 7,704
97 [Tiếng Việt] [안내/기타] Cách phiên âm Họ tên tiếng Việt sang tiếng Hàn (베트남어의 한글 표기)
2022-01-08
2022-01-08 8,898
96 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÍ THI KÌ TOPIK 81 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ((제81회 호치민지역 한국어능력시험 접수 공고문)
2022-01-05
2022-01-05 1,533
95 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI KỲ 81 KHU VỰC HÀ NỘI (제81회 하노이지역 한국어능력시험 접수 공고문)
2022-01-05
2022-01-05 1,468
94 [Tiếng Việt] [매뉴얼] KIỂM TRA ẢNH DỰ THI HỢP LỆ TRÊN WEB topik.go.kr [사진 등록 확인 방법]
2021-12-06
2021-12-06 3,892
93 [Tiếng Việt] [공지] ĐĂNG KÝ THI TOPIK KỲ 80 Ở HÀN [한국에서 토픽 제80회 신청 기간 안내]
2021-12-06
2021-12-06 1,156
92 [Tiếng Việt] [안내/기타] THAY ĐỔI ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI TOPIK Ở HÀ NỘI [하노이에서 한국어능력시험 시행기관 변경]
2021-12-06
2021-12-06 1,263
91 [Tiếng Việt] [안내/기타] Đáp án tham khảo đề thi Viết kỳ (79회 쓰기 문제 참고답안)
2021-11-15
2021-11-15 8,303
90 [中文] 2022年TOPIK考试计划出炉!
2021-11-12
2021-11-12 1,370
89 [Tiếng Việt] [안내/기타] ĐỀ THI TOPIK II KỲ 79 SẼ XUẤT HIỆN GÌ?
2021-10-30
2021-10-30 2,082
88 [中文] 考试作弊行为及处理规定 - 手机及类似所有的电子设备不可带入考场
2021-10-25
2021-10-25 1,580