FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

Bắt đầu khóa học 수강 안내

• 작성일: 2022-05-25  
• 조회: 43
  • Ngay sau khi thanh toán bằng thẻ hoặc các hình thức thanh toán online, bạn có thể bắt đầu xem các bài giảng.
  • 카드 결제나 간편 결제 후에는 바로 강의를 수강할 수 있습니다.
  • Đối với các trường hợp chuyển khoản internet banking, sau khi bạn gửi hóa đơn/màn hình chuyển khoản, trong vòng 1 ngày làm việc, bạn có thể bắt đầu xem bài giảng.
  • 온라인 입금의 경우 입금증을 업로드 한 후 당일 또는 최대 1영업일부터 강의를 수강할 수 있습니다.
  • Khóa học đã mua sẽ xuất hiện ở mục "Trang cá nhân" ở góc phải phía trên màn hình. Ở đây bạn có thể theo dõi Số ngày còn lại của khóa học và tỷ lệ chuyên cần, từ đó có kế hoạch học tập phù hợp.
  • 페이지 우측 상단의 ‘마이 페이지’에 구매한 강의가 나타납니다. 남은 강의 일수와 수강률도 표시되므로 학습 계획을 짜는 데 도움이 됩니다.
  • Chọn tên khóa học để bắt đầu xem các bài giảng.
  • 강의의 이름을 선택하면 강의를 들을 수 있습니다.
  • Danh mục khóa học thể hiện cả các khóa bạn đang học và các khóa học đã hoàn thành.
  • 강의 목차에는 이미 수강한 회차와 수강중인 회차가 표시됩니다.


• Total : 12 ( 1/1 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  Đăng ký thành viên trên web Talking Korea 회원 가입은 어떻게 하나요?
2022-05-25
2022-05-25 51
  Hướng dẫn đăng ký/ thanh toán khóa học 강의 구매/결제 방법
2022-05-25
2022-05-25 52
  Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 43
9 Bài level test miễn phí 무료 레벨테스트
2022-06-10
2022-06-10 30
8 Học thử miễn phí 무료체험
2022-06-10
2022-06-10 84
7 Nhận tư vấn 1:1 (1:1 상담 방법)
2022-05-25
2022-05-25 35
6 Quên mật khẩu đăng nhập thì làm sao? 비밀번호를 잊어버렸는데 다시 찾을 수 있어요?
2022-05-25
2022-05-25 36
5 Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 34
4 Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 38
3 Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 33
2 Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 32
1 Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 38