FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

Bài level test miễn phí 무료 레벨테스트

• 작성일: 2022-06-10  
• 조회: 31

Bài level test miễn phí là một bước thiết yếu để Talking Korea có thể đề xuất các lộ trình học tập phù hợp cho từng bạn học viên.
Hãy khám phá năng lực hiện tại và tìm ra các điểm yếu của bản thân qua bài Level test miễn phí nhé!
• Total : 12 ( 1/1 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  Đăng ký thành viên trên web Talking Korea 회원 가입은 어떻게 하나요?
2022-05-25
2022-05-25 51
  Hướng dẫn đăng ký/ thanh toán khóa học 강의 구매/결제 방법
2022-05-25
2022-05-25 52
  Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 43
# Bài level test miễn phí 무료 레벨테스트
2022-06-10
2022-06-10 31
8 Học thử miễn phí 무료체험
2022-06-10
2022-06-10 84
7 Nhận tư vấn 1:1 (1:1 상담 방법)
2022-05-25
2022-05-25 35
6 Quên mật khẩu đăng nhập thì làm sao? 비밀번호를 잊어버렸는데 다시 찾을 수 있어요?
2022-05-25
2022-05-25 36
5 Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 34
4 Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 38
3 Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 33
2 Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 32
1 Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 38