FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

Nhận tư vấn 1:1 (1:1 상담 방법)

• 작성일: 2022-05-25  
• 조회: 36
  • Vui lòng chọn vào biểu tượng Chatting ở góc cuối màn hình, để được tư vấn cụ thể 1:1 từ các tư vấn viên của Talking Korea

  • 화면 아래쪽의 상담 아이콘을 클릭하면 상담원과 1:1 상담을 진행할 수 있습니다.※ Tùy theo các khung giờ mà sẽ có những lúc tư vấn viên của Talking Korea không thể trả lời ngay. Vui lòng để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

※ 시간에 따라 상담원이 바로 응대하기 어려울 수도 있으므로, 상담창에 문의사항을 남겨 놓으시면 상담원이 친절하게 상담해 드릴 것입니다.

• Total : 12 ( 1/1 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  Đăng ký thành viên trên web Talking Korea 회원 가입은 어떻게 하나요?
2022-05-25
2022-05-25 52
  Hướng dẫn đăng ký/ thanh toán khóa học 강의 구매/결제 방법
2022-05-25
2022-05-25 52
  Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 43
9 Bài level test miễn phí 무료 레벨테스트
2022-06-10
2022-06-10 31
8 Học thử miễn phí 무료체험
2022-06-10
2022-06-10 84
# Nhận tư vấn 1:1 (1:1 상담 방법)
2022-05-25
2022-05-25 36
6 Quên mật khẩu đăng nhập thì làm sao? 비밀번호를 잊어버렸는데 다시 찾을 수 있어요?
2022-05-25
2022-05-25 36
5 Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 34
4 Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 38
3 Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 33
2 Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 32
1 Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 39