FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

Đăng ký thành viên trên web Talking Korea 회원 가입은 어떻게 하나요?

• 작성일: 2022-05-25  
• 조회: 52

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thành viên Talking Korea
토킹코리아 회원가입 방법은 다음과 같습니다.


1. Sau khi truy cập trang web talkingkorea.com, chọn nút Log-in (로그인). Ngoài ra còn có một nút đăng nhập ở trên cùng bên phải của trang.

홈 페이지에 접속한 후 로그인 버튼을 누릅니다. 페이지 우측 상단에도 로그인 버튼이 있습니다.
2. Có thể tạo tài khoản bằng Facebook hoặc Email.

아래 화면에서 이메일 또는 페이스북 으로 가입할 수 있습니다.


2-1. Đăng ký thành viên bằng Facebook
페이스북으로 로그인(가입) 할 수 있습니다.


2-2. Đăng ký thành viên bằng Email:

• Total : 12 ( 1/1 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  Đăng ký thành viên trên web Talking Korea 회원 가입은 어떻게 하나요?
2022-05-25
2022-05-25 52
  Hướng dẫn đăng ký/ thanh toán khóa học 강의 구매/결제 방법
2022-05-25
2022-05-25 52
  Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 43
9 Bài level test miễn phí 무료 레벨테스트
2022-06-10
2022-06-10 31
8 Học thử miễn phí 무료체험
2022-06-10
2022-06-10 84
7 Nhận tư vấn 1:1 (1:1 상담 방법)
2022-05-25
2022-05-25 35
6 Quên mật khẩu đăng nhập thì làm sao? 비밀번호를 잊어버렸는데 다시 찾을 수 있어요?
2022-05-25
2022-05-25 36
5 Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 34
4 Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 38
3 Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 33
2 Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 32
1 Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 38