FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

Hướng dẫn đăng ký/ thanh toán khóa học 강의 구매/결제 방법

• 작성일: 2022-05-25  
• 조회: 52

Có nhiều cách để thanh toán khóa học.
토킹코리아의 결제 방법은 다음과 같습니다.

 • Thẻ tín dụng quốc tế (không phải mở tại Hàn Quốc) và các hình thức thanh toán onllineVISA/MASTER/JCB/UnionPay/Alipay/PayPal

 • 한국 이외의 국가에서 발급된 신용카드 또는 간편결제 : VISA/MASTER/JCB/UnionPay/Alipay/PayPal

 • Thẻ tín dụng mở tại Hàn Quốc: thẻ tín dụng Kookmin/Lotte/Samsung/Shinhan/Hyundai và thẻ ghi nợ

 • 한국 신용카드 : 국민/롯데/삼성/신한/현대 등 한국에서 발행한 신용카드와 체크카드

 • Trường hợp không có thẻ tín dụng/thẻ ghi nơ, có thể chuyển khoản internet banking.

 • 신용카드나 체크카드가 없는 분들은 계좌이체/무통장입금을 이용할 수 있습니다.

  • Thanh toán ở Hàn Quốc 한국계좌

   • 우리은행

   • 계좌번호 : 1005-103-364978
   • 예금주 : 토킹코리아
  • Thanh toán ở Việt Nam 베트남계좌
   • Ngân hàng: HD bank
   • Số tài khoản: 274704070001478
   • Chủ tài khoản: LUU TRUONG PHUONG QUYNH
  • Sau khi chuyển khoản thành công, vui lòng gửi hóa đơn/màn hình chuyển khoản qua mục chatting hoặc email cs@talkingkorea.com để được hỗ trợ các bước tiếp theo.
  • 입금후에는 상담 채팅이나, cs@talkingkorea.com 이메일을 이용하여, 아이디와 구매한 강의 이름, 입금증 이미지를 보내주시기 바랍니다.
 • Nếu màn hình thanh toán không xuất hiện, hãy chọn ‘Bỏ chặn cửa sổ pop-up’ trong cài đặt trình duyệt và tiến hành thanh toán lại.
 • 결제화면이 뜨지 않는다면 브라우저 설정에서 ‘팝업 차단 해제’를 선택한 후에 결제를 다시 진행해주시기 바랍니다.


• Total : 12 ( 1/1 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  Đăng ký thành viên trên web Talking Korea 회원 가입은 어떻게 하나요?
2022-05-25
2022-05-25 51
  Hướng dẫn đăng ký/ thanh toán khóa học 강의 구매/결제 방법
2022-05-25
2022-05-25 52
  Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 42
9 Bài level test miễn phí 무료 레벨테스트
2022-06-10
2022-06-10 30
8 Học thử miễn phí 무료체험
2022-06-10
2022-06-10 84
7 Nhận tư vấn 1:1 (1:1 상담 방법)
2022-05-25
2022-05-25 35
6 Quên mật khẩu đăng nhập thì làm sao? 비밀번호를 잊어버렸는데 다시 찾을 수 있어요?
2022-05-25
2022-05-25 35
5 Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 34
4 Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 37
3 Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 33
2 Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 31
1 Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 38