FAQ

전체 강좌 결제/환불 회원/사이트 기타문의

Học thử miễn phí 무료체험

• 작성일: 2022-06-10  
• 조회: 84

* Học thử miễn phí trong vòng 7 ngày
* Có thể học thử các khóa ở mọi cấp độ

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT• Total : 12 ( 1/1 pages)
NO. 분류 제 목 등록일자 조회
  Đăng ký thành viên trên web Talking Korea 회원 가입은 어떻게 하나요?
2022-05-25
2022-05-25 51
  Hướng dẫn đăng ký/ thanh toán khóa học 강의 구매/결제 방법
2022-05-25
2022-05-25 51
  Bắt đầu khóa học 수강 안내
2022-05-25
2022-05-25 42
9 Bài level test miễn phí 무료 레벨테스트
2022-06-10
2022-06-10 30
# Học thử miễn phí 무료체험
2022-06-10
2022-06-10 84
7 Nhận tư vấn 1:1 (1:1 상담 방법)
2022-05-25
2022-05-25 35
6 Quên mật khẩu đăng nhập thì làm sao? 비밀번호를 잊어버렸는데 다시 찾을 수 있어요?
2022-05-25
2022-05-25 35
5 Gia hạn/ Tạm khóa bài giảng 수강 연장 및 일시 정지
2022-05-25
2022-05-25 34
4 Không xem được các video bài giảng 비디오 강의가 안 보여요.
2022-05-25
2022-05-25 37
3 Không biết phải chọn khóa học nào?! 어떤 강의를 선택해야 할지 모르겠어요.
2022-05-25
2022-05-25 33
2 Thắc mắc liên quan đến nội dung khóa học 강의 내용에 대한 질문하기
2022-05-25
2022-05-25 31
1 Hướng dẫn mua và nhận giáo trình 교재 구매 배송 안내
2022-05-25
2022-05-25 38