Thông tin TOPIK(TOPIK 정보)

전체 공지 매뉴얼 Q&A 안내/기타

[안내/기타] CẤU TRÚC ĐỀ THI TOPIK VÀ THANG ĐIỂM [토픽 문제 구성 및 채점 기준]

• 작성일: 2021-06-14  
• 조회: 28,725

CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ THANG ĐIỂM

Đề thi TOPIK được chia làm 2 dạng là đề A và B với mã đề chẵn và lẻ. Dạng đề A là dạng đề được ứng dụng cho các nước ngoài khu vực ASIAN, được tổ chức thi vào ngày thứ bảy. Dạng đề B là dạng đề được ứng dụng cho các nước trong khu vực ASIAN, được tổ chức thi vào ngày chủ nhật.

Kể từ tháng 7/2014 (kỳ thi lần thứ 35), dạng đề TOPIK đã được thay đổi và được chia ra làm 2 cấp độ:

TOPIK I (cấp 1 và 2) được chấm trên thang điểm 200, thời gian làm bài thi là 100 phút cho bài thi nghe và đọc.

TOPIK II (cấp 3,4,5, 6) được chấm trên thang điểm 300. Với dạng đề mới, số lượng câu hỏi đã được giảm bớt và cụ thể là bỏ phần từ vựng và ngữ pháp. Thời gian làm bài là 180 phút cho 3 bài thi nghe, viết, đọc.


Cấp

Môn thi

Hình thức thi

Số câu

Điểm

Tổng điểm

TOPIK I

(Sơ cấp 1-2)

Nghe

(40 phút)

Trắc nghiệm

30

100

200

Đọc

(60 phút)

Trắc nghiệm

40

100

TOPIK II

(Trung- cao cấp)

(3-4-5-6)

Nghe

(60 phút)

Trắc nghiệm

50

100

300

Viết

(50 phút)

Tự luận

4

100

Đọc

(70 phút)

Trắc nghiệm

50

100


Trình độ

TOPIK I

TOPIK II

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6

Thang điểm

≥80

≥140

≥120

≥150

≥190

≥230


Khác với TOPIK I không thực hiện thi môn viết, môn viết của TOPIK II được thi với hình thức tự luận cho 4 câu hỏi. 2 câu với hình thức điền vào chổ trống (hoàn thành câu), 2 câu với hình thức diễn giải (bài luận). Bài luận ngắn hình thức giải thích, diễn giải (200-300 chữ) tiêu chuẩn trung cấp, bài luận dài hình thức tiểu luận, bàn luận về một vấn đề (600-700 chữ) tiêu chuẩn cao cấp.

• Total : 139 ( 1/10 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
  [매뉴얼] Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi TOPIK ở Hàn Quốc (한국 접수 방법 안내)
2024-05-23
2024-05-23 457
  [매뉴얼] Hướng dẫn in giấy báo dự thi trên trang IIG Việt Nam (베트남 수험표 출력 방법)
2024-04-05
2024-04-05 1,485
  [NEW] Cả Topik I và II_Kỳ 91 ĐỀ, ĐÁP ÁN ĐỌC + NGHE và LỜI THOẠI có thể tải về
2024-03-29
2024-03-29 12,488
  Giới thiệu khóa TOPIK 2급 để đổi visa E74
2023-10-16
2023-10-16 1,400
  [공지] Lịch thi TOPIK chính thức năm 2024 (2024년 토픽 시험 일정)
2023-10-12
2023-10-12 5,415
  [안내/기타] Kỳ thi Topik IBT khác gì với kỳ thi Topik hiện tại? (TOPIK IBT)
2023-08-07
2023-08-07 4,507
  [안내/기타] Kỳ thi Nói TOPIK là gì? (TOPIK 말하기 시험)
2023-08-07
2023-08-07 2,182
  [안내/기타] TOPIK! Những điều bạn cần biết! [TOPIK! 꼭 알아야할 것]
2023-07-24
2023-07-24 1,801
  [안내/기타] Bài giảng video giúp việc học hiệu quả mọi lúc mọi nơi [토킹코리아 비디오 강의의 장점]
2023-07-24
2023-07-24 1,632
  [매뉴얼] Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi TOPIK trên trang topik.iigvietnam.com (topik.iigvietnam.com 사이트에 접수 방법 안내)
2023-03-01
2023-03-01 7,475
  [Q&A] Các câu hỏi thường gặp trước kỳ thi TOPIK (토픽 시험 전 자주하는 질문 & 응답)
2022-03-30
2022-03-30 8,317
  [안내/기타] Tổng hợp đề thi TOPIK chính thức được công bố (83,60,52,47,41,37,36,35회 기출문제 다운로드)
2022-01-19
2022-01-19 10,536
  [매뉴얼] Hướng dẫn truy xuất GIẤY BÁO DỰ THI TOPIK (수험표 출력 방법)
2021-10-06
2021-10-06 12,401
  [매뉴얼] Hướng dẫn kiểm tra điểm và in chứng chỉ TOPIK (TOPIK 성적 확인하는 방법)
2021-08-18
2021-08-18 21,696
  [안내/기타] CẤU TRÚC ĐỀ THI TOPIK VÀ THANG ĐIỂM [토픽 문제 구성 및 채점 기준]
2021-06-14
2021-06-14 28,725