Thông tin TOPIK(TOPIK 정보)

전체 공지 매뉴얼 Q&A 안내/기타

[NEW] Cả Topik I và II_Kỳ 91 ĐỀ, ĐÁP ÁN ĐỌC + NGHE và LỜI THOẠI có thể tải về

• 작성일: 2024-03-29  
• 조회: 12,488

ĐỀ, ĐÁP ÁN ĐỌC + NGHE và LỜI THOẠI kỳ 91 MỚI NHẤT
Có thể tải về in ra giấy


TOPIK I
Giải đề NGHE Topik I (1급, 2급): https://youtu.be/jTrc1Mv7ElM

Giải đề ĐỌC Topik I https://youtu.be/zalao3GJ-Qo


MinjiTopik_365VIP_kỳ 91 ĐỌC Topik I Đề kèm đáp án.pdf

MinjiTopik_365VIP_kỳ 91 NGHE Topik I_lời thoại kèm đáp án.pdf

File NGHE audio bản full, có thể tua, có đáp án:

Topik I https://youtu.be/JNrVJ3YU0GA

TOPIK II

MinjiTopik_365VIP_Kỳ 91 ĐỌC Topik II Đề và đáp án.pdf

MinjiTopik_365VIP_Kỳ 91 NGHE Topik II Đề và đáp án.pdf


MinjiTopik_365VIP_Kỳ 91 NGHE Topik II lời thoại và đáp án.pdf


Giải đề ĐỌC Topik II https://youtu.be/BC__J_iQlwQ
File NGHE audio bản full, có thể tua, có đáp án:
Topik II https://youtu.be/sC0TNRsglek

ĐÁP ÁN và BÀI VĂN MẪU môn VIẾT kỳ 91 https://www.talkingkorea.com/bbs/bbsDetail.php?cid=gram_voca&idx=697

Hãy xem video giải đề bản FULL trong mục Hội viên Topik 365 --> Khóa học còn thời hạn

• Total : 139 ( 1/10 pages)
NO. Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
  [매뉴얼] Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi TOPIK ở Hàn Quốc (한국 접수 방법 안내)
2024-05-23
2024-05-23 457
  [매뉴얼] Hướng dẫn in giấy báo dự thi trên trang IIG Việt Nam (베트남 수험표 출력 방법)
2024-04-05
2024-04-05 1,485
  [NEW] Cả Topik I và II_Kỳ 91 ĐỀ, ĐÁP ÁN ĐỌC + NGHE và LỜI THOẠI có thể tải về
2024-03-29
2024-03-29 12,488
  Giới thiệu khóa TOPIK 2급 để đổi visa E74
2023-10-16
2023-10-16 1,400
  [공지] Lịch thi TOPIK chính thức năm 2024 (2024년 토픽 시험 일정)
2023-10-12
2023-10-12 5,415
  [안내/기타] Kỳ thi Topik IBT khác gì với kỳ thi Topik hiện tại? (TOPIK IBT)
2023-08-07
2023-08-07 4,507
  [안내/기타] Kỳ thi Nói TOPIK là gì? (TOPIK 말하기 시험)
2023-08-07
2023-08-07 2,182
  [안내/기타] TOPIK! Những điều bạn cần biết! [TOPIK! 꼭 알아야할 것]
2023-07-24
2023-07-24 1,801
  [안내/기타] Bài giảng video giúp việc học hiệu quả mọi lúc mọi nơi [토킹코리아 비디오 강의의 장점]
2023-07-24
2023-07-24 1,632
  [매뉴얼] Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi TOPIK trên trang topik.iigvietnam.com (topik.iigvietnam.com 사이트에 접수 방법 안내)
2023-03-01
2023-03-01 7,475
  [Q&A] Các câu hỏi thường gặp trước kỳ thi TOPIK (토픽 시험 전 자주하는 질문 & 응답)
2022-03-30
2022-03-30 8,317
  [안내/기타] Tổng hợp đề thi TOPIK chính thức được công bố (83,60,52,47,41,37,36,35회 기출문제 다운로드)
2022-01-19
2022-01-19 10,536
  [매뉴얼] Hướng dẫn truy xuất GIẤY BÁO DỰ THI TOPIK (수험표 출력 방법)
2021-10-06
2021-10-06 12,401
  [매뉴얼] Hướng dẫn kiểm tra điểm và in chứng chỉ TOPIK (TOPIK 성적 확인하는 방법)
2021-08-18
2021-08-18 21,696
  [안내/기타] CẤU TRÚC ĐỀ THI TOPIK VÀ THANG ĐIỂM [토픽 문제 구성 및 채점 기준]
2021-06-14
2021-06-14 28,724